Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins curs Adobe Illustrator CC
<< ADOBE CC > < IMAGINE
Cuprins curs Adobe Illustrator CC

Titlurile si descrierile lectiilor video din Curs Adobe Illustrator CC:

DVD 1

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 1. Introducere: concepte de baza din Curs Adobe Illustrator
1. Imagini vectoriale si imagini bitmap sau raster
Curs Adobe lllustrator CC, imagini vectoriale si imagini bitmap raster
Definitii, exemple, utilizari. Exemple: logo, sigle, printuri, layouturi pentru web design, respectiv fotografii
2. Spatii de culoare: Definirea spatiilor de culoare RGB si CMYK, utilizari pentru web si print, caracteristici
3. Paths, fill, stroke. Cai / Paths, umpleri, contururi / stroke. Stack, stiva, principii de baza

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 2. Interfata Adobe Illustrator, spatiul de lucru
4. Fereastra de lucru – Document window. Tur preliminar al ferestrei de lucru, tooltips, outline mode, artboard, zoom level, spatiul de culoare, shortcut – scurtaturi, deschiderea unui fisier nou ,salvare, formate proprietar de fisier, formate de export pentru pipeline – comunicarea cu alte programe
5. Profilul documentului - Document profile. Destinatii ale fisierelor Adobe Illustrator: print, web ,mobile devices, etc
Curs Adobe Illustrator CC, Artboards
6. Artboards: artboards panel. Creearea unui artboard, redenumirea sa, mutarea artboard in stiva – stack, redimensionarea artboard, tiparirea unui document cu mai multe artboard, gestionarea artboardurilor
7. Tools panel: Tur detaliat asupra principalelor instrumente: selection tool, direct selection tool, lasso, pen, line, arc, polygon, paint brush, eraser, rotate, scale, width, shape, perspective, mesh tool, gradient, interactive gradient tool, eye-dropper
8. Setarea spatiului de lucru. Docking panels, floating panels – panouri de instrumente, aranjarea lor, setarea spatiului de lucru, salvarea spatiului de lucru, gestionarea spatiului de lucru, resetarea spatiului de lucru
9. Importul si exportul spatiului de lucru. Cai de import export a spatiului de lucru, intre computere diferite
10. Preferences. Din Meniul Edit - Preferences, setam keyboard increment, nudge, constrain angle, type: font preview, units, smart guides:, scratch disk, apperarance of black, setam “All blacks accurately”, definim si ilustram “rich black”
Curs Adobe Illustrator CC, manipularea desenului vectorial, Pan, ZoomPrinter Marks, Bleed in Curs Adobe Illustrator CCPrinter Marks, Bleed in Curs Adobe Illustrator CC
11. Screen Mode. Normal, full screen, full screen with menu bar. Setari de afisare in spatiul de lucru Adobe Illustrator CC
12. Manipularea desenului. Zoom in, zoom out, zoom to page, zoom to artboard, zoom to object, pan. Scurtaturi / shortcuturi
13. Changing shortcuts. Schimbarea, alocarea si particularizarea scurtaturilor
14. Rulers, Guides. Grid, snap to grid. Grid setup, rulers setup. Setarea si utilizarea instrumentelor de ghidaj
15. Bleed. Priner Marks. Setarea semnelor tipografice, margini de taiere, bara de culori, semnele de suprapunere
16. Save images for web. Crearea imaginilor pentru web, salvarea lor, optiuni de salvare. Integrarea componentei Adobe Bridge
Export Illustrator in HTML 5 Java Script in Curs Adobe Illustrator CCExport Illustrator in HTML 5 Java Script in Curs Adobe Illustrator CCExport Illustrator in HTML 5 Java Script in Curs Adobe Illustrator CC
OBS: Adobe Illustrator CC poate exporta imagini vectoriale pentru web design, intr-un mod extrem de eficient, generand un cod Java Script care recompune desenul vectorial in browser.
Urmariti Lectia 37 din Curs Adobe Photoshop & Adobe Illustrator pentru web design, unde se demonstreaza exportul in format CTX  pentru HTML 5 Canvas al elementelor vectoriale si bitmap, a textului si a fisierelor Adobe Illustrator.

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 3. Desenarea obiectelor vectoriale
17. Path, closed path. Cai deschise si inchise, contur deschis si inchis, open and closed paths
18. Desenarea obiectelor elementare (1). Panouri de instrumente flotante, definirea unui stil grafic / graphic style, inlocuirea stilului grafic prestabilit (default graphic style) din setarile Adobe Illustrator CC
19. Desenarea obiectelor elementare (2). Desenarea obiectelor elementare: dreptunghi – rectangle, rounded corner rectangle, polygon ,star. circle, optiunile shift si alt. Crearea parametrica a obiectelor geometrice. Deplasarea cu precizie a guideline
20. Erori. Erori comune la desenarea obiectelor elementare
21. Layere. Lucrul pe layere. Layere. Lucrul pe layere. Selectarea layerelor, optiuni de modificare a layerelor
22. Gruparea obiectelor. Gruparea obiectelor. Selection tool si Direct selection tool in lucrul cu obiecte grupate
23. Paths. Pen Tool. Utilizarea celui mai puternic instrument de desenare, Pen Tool. Add Anchor Point, Delete Anchor Point, Convert Anchor Point. Aplicatie pentru pen tool, logo design, logo vectorial
24. Draw modes. Moduri de desenare: draw normal, draw behind, draw inside

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 4. Editarea si transformarea vectoriala a obiectelor
25. Refine Path. Refine Path: redefinirea si finisarea cailor, lucrul cu Add Anchor Point, Delete Anchor Point, Convert Anchor Point, Direct Select Tool
26. Aplicatie. Draw and Refine Path, modul concret de lucru intr-o aplicatie de grafica vectoriala Illustrator
27. Atribuirea de Fill si Stroke. Atribuirea de Fill si Stroke, umplere si contur cailor; introducere in editarea formelor, pathfinder
28. Pathfinder in Shape Mode. Pathfinder in Shape Modes: Unite, Minus Front, Intersect, Exclude
29. Pathfinder in Pathfinders Mode. Pathfinder in Pathfinders Mode: Divide, Trim, Merge, Crop ,Outline, Minus Back.

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 5. Crearea obiectelor complexe, editarea, transformarea si modificarea obiectelor vectoriale
30. Compound Paths. Compound Paths: cai compuse. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentelor
31. Shape Builder Tool: Shape Builder Tool: combinarea mai multor forme intr-una singura
32. Clipping mask. Demonstrarea utilizarii clipping mask. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea tehnicii Clipping mask
33. Isolation Mode. Desenarea si modificarea obiectelor in Isolation Mode
34. Width Tool. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului Width Tool
35. Modifying and Join Paths. Modifying and Join Paths: modificarea si unirea cailor, transformarea Anchor Points, Modificarea Anchor Point  din Corner Point in Bezier Point
36. Split Path: despartirea cailor, sectionarea formelor. Instrumentele Erase, Scissor, Knife Tool. Setarile Eraser Tool
37. Transformation Tools. Transformation Tools: scale, rotate, move, shear. Transformarea cu ajutorul handles. Transformarea cu ajutorul casutei de dialog Transformation Tools. Schimbarea punctului de pivot / centrul transformarii. Transformarea parametrica.Scale and stroke effects: scalarea cu si fara modificarea conturului.
38. Align. Align to key object. Align. Align to key object. Alinierea obiectelor la un obiect cheie, alinierea la document, alinierea la artboard
39. Comenzi de multiplicare rapida. Comenzi de multiplicare rapida a obiectelor. Aranjarea unui grup de obiecte la un singur obiect cheie / Key object
40. Distribute Objects. Distribuirea obiectelor fata de un obiect cheie, pe orizontala si verticala, aranjari matriceale de obiecte
41. Radial Align Distribute. Distribuirea unui obiect de-a lungul unei cai circulare, aranjari circulare (polare) de obiecte

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 6. Instrumente de desenare avansate
42. Shape Tools. Arc Tool, Spiral Tool, Rectangular Grid Tool: utilizarea instrumentelor, particularizarea parametrilor
43. Pencil Tool. Pencil Tool: utilizare, setari. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului Pencil Tool
44. Paintbrush Tool. Moduri de desenare, setari. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului Paintbrush Tool
45. Scatter Brush. Crearea unui nou Scatter Brush, setarea parametrilor sai, desenarea cu Scatter Brush
46. Pattern Brush. Pattern brush tool, ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului. Aplicatie inclusa: Operatia Split into Grids.
47. Calligraphic Brush. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului Calligraphic Brush, setarile pentru lucrul cu Calligraphic Brush
48. Bristle Brush. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentului Bristle Brush
49. Aplicatie Bristle Brush. Aplicatie - desenarea cu Bristle Brush. Aplicarea instrumentelor Bristle Brush si Blob Brush pentru colorarea unui caracter in desene animate.
50. Blob Brush. Ilustrarea tehnicii de lucru. Aplicatie inclusa: Rasterizarea unui desen. Live Paint Bucket Tool.
51. Art Brush. Stretch Control on Art  Brush. Galeria de Brushes, explorarea galeriei, categorii de brushes, folosirea Art Brush
51a. Extra: Colectie gratuita de brush, deschidere, utilizarea Brush Library

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 7. Simboluri si Grafice
52. Symbol. Libraria de simboluri, modul de operare. Modificarea unui simbol din librarie si a unui simbol din desen, unlink symbol, simboluri de tip grafic si de tip movie-clip
53. Graphs. Grafice simbol, inserarea si editarea graficelor, importul si modificare datelor sursa pentru grafic

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 8. Culori, colorarea obiectelor
54. Color Swatches. Culori, seturi de culori RGB CMYK Pantone, conversia RGB / Pantone si CMYK / Pantone
55. Create Swatches. Crearea si salvarea swatches. Aplicatie inclusa: crearea si deplasarea cu precizie a guide lines pentru a stabili spatiul sigur penru tipar
56. Color panels. Spatii de culoare RGB, CMYK, HSL, Web safe color
57. Fill and Stroke. Umpleri si contururi, fill and stroke.
Multiple Strokes. Appearance Panel.
Aplicatie: neon glow effect pentru decoratii vectoriale de text sau imagine
58. Live Paint Bucket Tool: Colorarea cu acest instrument, aplicatie inclusa pentru live paint bucket tool in colorarea artbooard
59. Gradient Tool: Crearea de bare si butoane pentru web, instrumentul si tehnica de lucru; lectia 84 detaliaza aceasta tehnica
60. Gradient: Aplicarea interactiva a gradientului. Exemple de gradient complex, setari, particularizari, aplicatie
61. Pattern: Aplicarea unui pattern, pattern library, crearea unui pattern, aplicarea noului pattern, modificarea si scalarea acestui pattern, logo design, logo vectorial

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 9. Layer Style and Blend Modes
62. Layer Options. Importul unei imagini intr-un layer/place. Optiuni ale layerelor. Blending modes – moduri de amestecare a layerelor. Transparenta layerului. Hide/Show layer, lock layer, create clipping mask, isolate layer. Masti de opacitate - opacity mask.

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 10. Blend Object
63. Blend Objects. Blend Options. Blend Tool. Ilustrarea tehnicii de lucru, prezentarea instrumentelor Blend Tool, exemple de obiecte obtinute cu ajutorul tehnicii Blend Tool
64. Gradient Mesh Tool. Gradient Mesh Tool este un foarte puternic instrument de desenare vectoriala si colorare interactiva.
Aplicatie: desenarea si colorarea unui fruct cu Gradient Mesh Tool - preview rapid aici sau in fereastra din dreapta
65. 3D Effects. Lucrul in spatiul 3D, efecte tridimensionale
Pentru aprofundarea lucrului in spatiul 3D in simularea perpsectivei, mergeti la lectia 87

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 11. Lucrul cu text
66. Text. Scrierea textului, modificarea parametrilor, caracterului, fontului, scrierea pe coloane, importul textului, plasarea centrarea imaginilor in text, wrap text. Text on a Path: asezarea textului pe o cale, deplasarea textului pe cale
67. Glyphs Text. Ilustrarea tehnicii de lucru cu instrumentul Glyphs Text. Aplicatie: construirea unui logo cu Clipping Mask si Glyphs
68. Noul instrument de editare text in Adobe Illustrator CC, Touch Type
69. Outline text, aplicatii. Outline text, crearea de outline dintr-un text, aplicatii
70. Antialiasing Options. Antialiasing Options: auto, optical, metrics kerning, variante de antialiasing la rasterizarea textului
71. Print text, Web text. Caracteristicile textului pentru tipar si pentru Web. Text k=100, text to outline, pixel preview
72. Recoloring Artwork. Aplicatie integrata pentru colorarea si recolorarea automatizata a desenelor, definirea unui set de culori si aplicarea automata a sa

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 12. Lucrul cu imagini
73. Working with images. Lucrul cu imagini, importul / place al imaginlor RGB si CMYK, optiuni de embed sau link, editarea starii link a imaginii, refacerea linkului catre imagine.
Pentru exemplu elaborat de lucru cu fisiere embed si linked, precum si modificarile ulterioare, mergeti la lectia Nr. 90
74. Packaging. Gestionarea proiectelor Illustrator intre computere diferite. Impachetarea fisierelor Illustrator si a fonturilor, imaginilor folosite, in vederea trimiterii la tipografie
75. Tracing image. Vectorizarea imaginilor, obtinerea unei imagini vectoriale dintr-o imagine bitmap, parametrii vectorizarii, moduri presetate de vectorizare

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 13. Instrumente de lucru Adobe Online
76. Kuler. Scheme de culori Adobe online, asortari de culori: mono, complementare, triad, tertiar, analogic, analogic accentuat
77. Creative Cloud Online. Optiuni de sincronizare Cloud, importul de fonturi, fisiere online

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 14. Notiuni teoretice, bonus
78. Teoria culorii. Notiuni de teoria culorii, culori primare si secundare, tertiare. Alegerea schemelor de culori
79. Imagini vectoriale si bitmap. Teoria imaginilor vectoriale si raster; domenii de utilizare a imaginilor bitmap si a imaginilor vectoriale
80. Spatii de culoare. Utilizarea editoarelor de imagini bitmap pentru a converti imaginile din RGB in CMYK - secventa bonus din cursul de editare a imaginii si corectie fotografica cu ajutorul Gimp.
81. Salvarea imaginilor pentru Adobe Illustrator. Salvarea imaginilor in cele doua spatii de culoare, RGB si CMYK, la rezolutie de web, respectiv rezolutie de tipar, secventa din cursul de editarea imaginii si corectie fotografica cu ajutorul Gimp. Intregul curs este aici >>
Pentru corectii avansate de imagine, va sugeram Cursul Adobe Photoshop CC aici >>

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 15. Filtre, efecte, distorsiuni
82. Warp Tools. Utilizarea instrumentelor Warp, Twirl, Pucker, Bloat, Scallop, Crystalizze, Wrinkle, aplicarea efectelor de distorsiune asupra textului
83. Effects. Studiul efectelor aplicate obiectelor sau textului. Deformarea textului pe o cale, infasurat pe un arc de cerc sau pe alte forme. Exemple de efecte, texturi si deformari aplicate obiectelor si textului.

Curs Adobe Illustrator CC, capitolul 16. Aplicatii grafica vectoriala si Bonus
84. Web Buttons. Aplicatie: crearea unor butoane pentru web design.
85. Roata Dintata: Aplicatie: constructia unei roti dintate reprezentata spatial.
86. Furca 3D: Aplicatie: constructia unei furci de sustinere in spatiul 3D.
87. Perspective Grid: Editarea in spatiul 3D, setarea si utilizarea Perspective Grid Tool, desenarea unui obiect 3D, manipularea obiectelor 3D in Perspective Grid
88. Adobe Pipeline: Comunicarea intre programele suitei Adobe Creative Cloud, importul fisierelor din Adobe Illustrator CC in Adobe Photoshop CC si invers, plasarea fisierelor legate sau impachetate (link / embed).
89. 3D Perspective Application: Aplicatie 3D intre componenta Adobe Illustrator CC si Adobe Photoshop CC pentru a finaliza o aplicatie tip Vanishing Point
90. Workflow: Adobe Bridge CC &Adobe Illustrator CC &Adobe Photoshop CC.
Flux de lucru intre Adobe Bridge CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC. Aplicatie: ajustarea unei imagini In Photoshop, resize, crearea layerelor de ajustare pentru editare nedistructiva, salvarea imaginii editate ca fisier Photoshop, importul fisierului in Illustrator ca embed respectiv linked, apoi modificarea fisierului Photoshop -studiu, comparatie.
91. CSS: Update septembrie 2015: pipeline intre Adobe Illustrator si CSS, exportul CSS din fisierul Adobe Illustrator.

DVD 2

Update Adobe Illustrator CC 2018

Update 2018, si machetarea unui flyer - aplicatie sumativa
92. Touch Type Tool, noul instrument care permite editarea unei singure litere dintr-un cuvant
93. Scale Tool, imbunatatiri substantiale aduse in versiunea 2018
94. Free Transform 1, flyoout-ul Free Transform simplifica lucrul cu editarea obiectelor
95. Free Transform 2, aplicatie
96. Lucrul cu imagini: inserarea / place a mai multor imagini se face acum mult mai usor
97. Brushes, noile caracteristici pentru crearea unui Pattern Brush
98. CSS Properties, workflow imbunatatit pentru exportul codului CSS in HTML

Update Adobe Illustrator CC 2019, 2020

99.Free Form Gradient Tool, Select and Modify Similar Objects.
Toolbar customization.
100. Trim View, Presentation Mode, Pixel View, Make Pixel Perfect
101. Simplify, Autosimplify, Remove Anchor Point, 3D Acceleration Effect
102. Recolor Artwork pentru Free Form Gradient, Background saving.
Descriere lectii video Illustrator
Back to content