Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Principii de Design, estetica imaginii
<< TEHNIC, REDUCERI > < REDUCERI >

Curs Principii de Design, Estetica imaginii


Principiile de design ne ajută să eficientizăm comunicarea cu ajutorul imaginilor.
Vom transforma imaginile pe care le avem în imaginile de care avem nevoie. Curs Lecţii Video Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală.

De foarte multe ori, diferenţa între o imagine reuşită şi una dezastruoasă constă în rearanjarea, reordonarea unor elemente.

De câte ori nu aţi văzut o prezentare dezastruoasă ori un material tipărit pe care nici nu aţi putut să îl citiţi ? De câte ori aţi avut o senzaţie de respingere în faţa unui document ori prezentări, dar nu aţi ştiut de ce ?

Veţi învăţa principii grafice esenţiale, noţiuni de design, astfel încât prezentarea dvs să aibă impact, să asigure retenţia maximă a informaţiei: cum să potriviţi contrastul, să alegeţi fonturile, care sunt relaţiile dintre componentele prezentării dvs.
Acest Curs Principii de Design şi estetica imaginii se adresează acelora care doresc ca mesajul lor să fie recepţionat într-un mod cât mai eficient de către auditor, astfel că informaţia pe care o transmit să ajungă nealterată la destinatar.

Lecţiile video sunt destinate acelora care doresc să comunice altfel decât oral, dar nu au timpul şi interesul să studieze în mod profesionist designul, dar doresc să ştie cum să facă astfel încât imaginile lor să arate cât mai bine şi, mult mai important, să fie cât mai eficiente, astfel încât transmiterea informaţiei să fie optimă, iar retenţia să - maximă.

Veţi învăţa cum să aşezaţi textul şi imaginea în pagina, fie că este vorba despre o pagină scrisă într-un document word, prezentare powerpoint, afiş, revista şcolii, manual, îndrumător de studiu.
Aveţi la dispoziţie 41 de Lecţii Video, pe două CD-uri, însoţite de trei programe de alegere şi asortare a culorilor, un catalog cu 50.000 de sigle ale celor mai cunoscute firme, precum şi 40 de reclame celebre, a căror analiza o vom face împreună.
Curs principii de design, grafica si estetica imaginii
Curs principii de design, grafica si estetica imaginii, mostre video in canalul you tube aici >

Titlurile Lecţiilor Video din Curs Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală


Cap. 1, Curs Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală
1 trecerea în revistă a principalelor principii de design
2 principiul proximităţii - definirea conceptului; o primă aplicaţie pentru exemplificare
3 analiza unei flyer / anunţ al progresului şcolar; "greutatea" textului, gruparea informaţiei
4 definirea, în urma exemplului anterior, noţiunii de greutate a unei informaţii, rangul informaţiei
5 definirea şi exemplificarea categoriilor de proximitate în care elementele vizuale se pot încadra
6 definirea şi exemplificarea proximităţii repetitive a unor elemente de design
7 exemple de proximitate a elementelor de design
8 principiul alinierii, definirea conceptului
9 ilustrarea tipurilor de alinieri raportate la elemente proximate şi raportate la pagina
10 exemplificarea alinierilor şi efectele vizuale care se pot obţine, eficientizarea informaţiei
11 exemple de alinieri şi sintetizare informaţională
12 creativitatea în principiul   alinierii
13 coeziunea elementelor aliniate, structurări complexe care conectează elementele de design
14 linii puternice în fotografie; conectarea elementelor de design alcătuite din bloc de text şi imagine
15 aplicarea principiilor: aliniere şi proximitate la publicaţii cu blocuri de text consistente, dispuse pe coloane
16 cel de-al patrulea principiu de design: repeţita; considerente teoretice, aplicabilitate
17 aplicarea principiilor alinierii şi repetiţiei în designul unei pagini de mari dimensiuni, cu fotografii incluse
18 principiul aşezării elementelor de design pe diagonală; definirea şi semnificaţia diagonalelor
19 crearea contrastului în repetiţie; analiza de produs publicitar unde am aplicat acest principiu
20 desenarea cu ajutorul repetiei şi contrastului, generarea efectelor naturale de spaţiu şi perspectiva prin elemente  primare de design
21 crearea simetriei în contrast, crearea repetiţiei cu simetrie de contrast
22 definirea şi exemplificarea principiului contrastului, elemente care generează contrast
23 aplicaţie pentru principiul contrastului
24 sinteza celor patru principii expuse: analiza unei prezentări power point, corectarea elementelor de design ale acesteia, transformarea într-o prezentare profesională
25 analiza sintetică asupra unor produse publicitare, deconstrucţia principiilor de design utilizate
26 ce tip de font utilizăm, în ce ocazie, pentru ce tip de document
despre culoare ( Soft Educaţional - Videotraining, Lecţii Video Curs Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală )
27 noţiuni elementare despre pixel, rezoluţie, dimensiuni
28 noţiuni elementare despre imagini vectoriale şi imagini bitmap
29 noţiuni elementare despre spaţii de culoare RGB şi CMYK
30 teoria culorii
31 teoria efectelor vizuale, principii de compoziţie: centrul de interes, armonia, balansul, diversitatea, perspectivă, adâncimea, mişcarea, deconstrucţia ludică
32 asortări, scheme de culori primare, duale, terţiare, etc; principii de combinare a culorii
33 modalităţi software de asortare a culorilor şi identificarea gamelor tonale
34 elemente de psihologia culorilor

Cap. 2 (Soft Educaţional - Videotraining, Lecţii Video Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală)
35 greşeli frecvente în fotografie, câteva elemente de bază
36 încadrarea subiectului în fotografie, regula celor două treimi
37 încadrarea dimensională a subiectului
elemente de sinteză a identităţii vizuale: sigla ( Soft Educaţional - Videotraining, Curs Lecţii Video Principii de Design, estetica imaginii, identitatea vizuală )
38 principii de creere a elementelor de sinteză a identităţii vizuale; sigla sau logo-ul
39 studiu de caz - crearea elementelor de sinteză a identităţii vizuale pentru o firmă, desenarea cu ajutorul spaţiilor albe, machetarea unei scrisori de afaceri pornind de la dimensiunile siglei
40 trecere în revistă a 50.000 de logo-uri ale celor mai celebre firme
41 studiu de caz asupra unor reclame celebre
Principii de design, estetica imaginii
Back to content