Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins Workshop Autocad
<< AUTODESK CAD 3D > < AUTOCAD, INVENTOR
Workshop Autocad

Titlurile si descrierile lectiilor video din Curs Autocad Workshop Expert

Lectie introductiva: Modul de lucru abordat in acest

Curs Autocad Workshop

Autocad What's New
Lectia introductiva: Noutati in Autocad: importul si conversia fisierelor Pdf, convertirea textului Pdf sau a textului polilinie in text SHG, marcarea anntotativa a centrelor: centermark si centerline.

Atelier 1 Curs Autocad Workshop: instrumente si tehnici de desenare, proiectii, sectiuni, cotare
1. Vom construi o piesa complexa, prin doua metode si vom demonstra metoda de lucru corecta si productiva: setarea spatiului de lucru, unitatilor de masura, construirea layerelor, desenarea primei proiectii, setarea unui stil de cotare.
2. Prezentarea alternativelor pe care le abordam in desenul tehnic al acestei piese.
Metoda 1
3. Obtinerea proiectiilor si sectiunilor din volume, partea 1: desenul tehnic al piesei, confrom schitei, extinderea pe a treia dimensiune
4. Obtinerea proiectiilor si sectiunilor din volume, partea 2: obtinerea proiectiilor si sectiunilor, viewporturi, spatiul model si spatiul hartie.
5. Cotarea piesei – annotative dimension.
6. Asocierea si dezasocierea cotelor adnotative, tehnica de lucru.
Metoda 2
7. Crearea viewporturilor particularizate in Layout Space.
Crearea viewporturilor particularizate in Model Space. Viewporturi in Model Space si Layout Space, reamintirea particularitatilor celor doua spatii de lucru si a modului in care se creeaza viewporturile.
8. Directii de lucru pentru a treia metoda de proiectare: intelegerea sarcinii de lucru.
Metoda 3
9. Desenarea conturului exterior al celei de-a doua proiectii, conform schitelor.
10. Desenarea sectiunii longitudinale.
11. Desenarea sectiunii transversale obtinuta din vederea / proiectia principala.
12. Definirea stilului de cotare annotativa in spatiul model, cotarea annotate a vederii si a sectiunilor in spatiul model.
13. Modificarea scarii cotelor anotative in spatiul model, scrierea unui block indicator, inserarea block.
Modificarea grosimii liniilor.
PLOT: tiparirea desenului tehnic pe o imprimanta virtuala in format Pdf, parametri Plot.
14. Scara cotelor annotative in Model Space.
15. Cand cotam in spatiul Model si spatiul Hartie?
16. Afisarea si modificarea Lineweight in Layout Space.
17. Inscrierea simbolurilor de stare a suprafetei, rugozitatea - inserarea block-ului de rugozitate
18. Inscrierea abaterilor dimensionale, de forma si de pozitie.

Atelier 2 Curs Autocad Workshop: tehnici avansate de manipulare  a desenului, proiectarea in planul 2D si 3D
1. Desenarea piesei care va face obiectul lectiilor, exercitiu de desenare in spatiul 2D conform schitei.
2. Proiectarea piesei in spatiul 3D, crearea vederilor – viewports, cotarea piesei.
3. Tehnici avansate de manipulare a desenului: rotirea afisarii piesei cu un unghi de valoare.
4. Desenarea piesei care va servi ca exemplu pentru studiul WCS si UCS, comparatie intre metoda clasica cu WCS si metoda UCS.
5. WCS si UCS: world coordinate system si user coordinate system: aplicatie.
6. Utilizarea WCS mobil pentru a proiecta traseul unei conducte care sa ocoleasca repere fixe, in spatiul 3D.
7. Aplicatie WCS – UCS: proiectarea unei conducte de racordare a doua recipiente.
8. Dynamic input – lucrul avansat in sisteme de coordonate.
9. Dynamic UCS: aplicatie in mediul 3D pentru desenarea pe plane si sectiuni cu pozitie si inclinatie diferita de cea a WCS.
10. Comenzile Xline si Ray ofera posibilitati productive care nu sunt suficient exploatate – aplicatia din lectia 10 ofera un exemplu elocvent de productivitate cu Construction Line si Ray.
11. Desenul de ansamblu: alcatuirea desenului de ansamblu din componente DWG versus BLOCK, cotarea desenului de ansamblu si reprezentarea explodata.
12. Exercitiu: reunirea a doua desene de executie realizate in atelierele anterioare, intr-un desen de ansamblu.

Atelier 3
Curs Autocad Workshop: operatii avansate Autocad expert
Cotarea parametrica, trei lectii din Curs Autocad 2015 – 2023
1. Constrangeri parametrice.
2. Cotarea parametrica.
3. Deschiderea fisierelor parametrice.
4. Aplicatie de cotare parametrica: referinte circulare si supraconstrangeri – overconstrain.
5. Limitele cotarii parametrice in Autocad: nu se pot realiza constrangeri pentru extrudare in Autocad? Ba da! Iata calea prin care putem constrange a treia dimensiune in cotarea parametrica Autocad.
6. Macros: inregistrarea si rularea unei suite de actiuni, automatizarea lucrului in Autocad, legatura Macros cu Parametric Dimension.
7. Rularea comenzilor Macros VBA complexe.
8. Utilizarea constrangerilor din blockuri dinamice, in procesul de design.
9. Find Command: utilitar deosebit de util pentru identificarea unei comenzi Auttocad ce nu poate fi localizata in menu.

Atelier 4 Curs Autocad Workshop, proiectare 3D, tehnici avansate de lucru in spatiul 2D si 3D. Atelier pregatitor pentru sectiunea 5.
I. Canapea
1. Modelarea si texturarea canapelei, scrierea block-ului.
II. Fotoliu
1. Modelarea si texturarea fotoliului, scrierea block-ului.
III. Pat
1. Modelarea.
2. Texturarea.

Atelier 5 Curs Autocad Workshop: proiectarea, desenarea, modelare 3D, randarea unei vile pornind de la planul arhitectural 2D
1. Prezentarea proiectului, importul unui fisier scanat.
Scara de import: discutie, varianta corecta de import a planului casei in scara 1:1.
Setarile de inceput pentru proiect: unitati de masura, corespondente intre scarile de desenare.
2. Pregatirea layerelor. Modificarea proprietatilor imaginii scanata (pentru a mari dificultatea proiectului, lucram pe un plan scanat in format jpg, nu Pdf – pe care Autocad 2017 stie deja sa il converteasca in elemente vectoriale DWG).
Debutul proiectului: desenarea elementelor de constructie in plan.
3. Inventarierea optiunilor de lucru, pro si contra. Lectie de sinteza.
4. Trasarea zidurilor in planul 2D, marcarea locului si dimensiunilor usilor si ferestrelor.
5. Ridicarea zidurilor in 3D, conform planului vilei.
6. Desenarea locasurilor pentru usi. Obtinerea golurilor in peretii 3D.
7. Desenarea locasurilor pentru ferestre. Obtinerea golurilor in peretii 3D.
8. Desenarea tocurilor de usi si a usilor, plasarea lor in modelul 3D. Rotirea usilor pentru a simula deschiderea acestora.
9. Desenarea ferestrelor, ramele si sticla, poztionarea obiectelor in planul modelului 3D.
10. Modelarea 3D a ferestrelor, pervazurile ferestrelor.
11. Proiectarea scarilor, desenarea treptelor U in 2D.
12. Modelarea scarilor in spatiul 3D.
13. Balustrada scarilor.
14. Alternativa de modelare a scarilor, scrierea block, inserarea block in planul 3D.
15. Construirea podelelor pentru fiecare incapere. Gestionarea layerelor in proiectul 3D.
16. Construirea etajului 1, denumirea elementelor componente, atribuirea elementelor catre layerele de care acestea tin. Selectarea rapida, metode de mutare / copiere. Filtrarea si gruparea layerelor.
17. Acoperisul vilei, burlanele de scurgere.
18. Simularea problemelor reale ce apar in productie: modificari solicitate de beneficar, arhitectului. Vom modifica planul 3D al parterului vilei.
19. Atribuirea materialelor: materiale aplicate unui block care intra in componenta proiectului 3D, coordonate de mapare, atribuire de materiale obiectelor, atribuire de materiale layerelor, modificarea proprietatilor materialelor (glossy), render.
20. Depanarea unor probleme de texturare si coordonate de mapare.
21. Texturarea etajului 1 si a parterului, atribuirea materialelor.
22. Crearea unei centuri de fundatie, texturarea diferita a portiunilor de zid, materiale diferite in camere
23. Desenarea unei masute pentru cafea.
24. Inserarea block-urilor construite in atelierele precedente, mobilarea vilei.
25. Setarea unei camare foto virtuale, manipularea camerei, setari de contrast si luminozitate, unghiul de vizualizare, obtinerea de randari din camera foto.
26. Surse de lumina, asezarea luminilor in scena: distant light, point light. Iluminarea globala si setarile Photons / Sample. Obtinerea unei randari a unei scene interioare, dintr-o camera virtuala, cu  Global Illumination
27. Setarea randarii interioare cu lumini punctigorme multiple si Global Illumination, setarea parametrilor de iluminare – candel.
28. Randari ale scenelor interioare din camere virtuale: proprietatile sursei de lumina, render adjustment: brightness, contrast, midtones, environment, lucrul in doua viewport, setari flobal illumination.
29. Randarea exterioara. Asezarea camerei si a surselor de lumina, lumina ambientala Sun and Location aleasa in functie de localizarea geografica. Autodesk HotFix pentru Geolocation MAP.

Atelier 6 Curs Autocad Workshop: standarde Autocad, dispunerea proiectiilor, modificarea standardelor, lucrul cu template
1. Cele sase proiectii, dispunerea celor sase proiectii in Autocad, dupa metoda Europeana si metoda Americana, comutarea intre cele doua metode.
2. Obtinerea si dispunerea sectiunilor in metoda Europeana (E) si Americana (A)
3. Standarde Autocad: modificarea standardelor Autocad: annotative dimension style, annotative text, detail view, section view plecand de la standard ISO 25 si Metric 50. Definirea unui fisier de standard DWS, exportul standardului DWS.
4. Modificarea unui fisier de standard. Setarea parametrilor layerelor in standardul DWS. Asocierea unui proiect ACAD cu un standard, verificarea respectarii standardelor, layer translate to standard.
5. Inserarea block indicator, crearea unui template Autocad: salvarea fisierului template, modificarea template, salvarea desenului DWG
6. Standarde ANSI si ISO, sisteme de masura, template-uri native Autocad.
Back to content