Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins Workshop Autocad LT
<< AUTODESK CAD 3D > < AUTOCAD, INVENTOR
Curpins Workshop Autocad LT

Cuprins Curs Autocad LT Workshop Expert

1. Introducere, prezentarea atelierelor

Curs practic Autocad LT, Atelier 1

Metode practice de desenare Autocad

Descriere: Analiza modului de cotare a elementelor cu înclinaţii, variante de cotare în funcţie de modul în care piesele vor fi prelucrate.
Analiza tehnicii optime de desenare
2. Metoda 1 de desenare, cu marcaje pentru lungimi.
3. Metoda 2 de desenare, cu tehnica Trim.
4. Pregătirea metodei 3, sensurile unghiurilor în desenarea Autocad.
5. Metode 3 de desenare, lucrul în coordonate polare.

Curs practic Autocad LT, Atelier 2

Cotare, stil de cotare, elementele cotării, cotare Annotative, spațiul hârtie, layer manager, lucrul pe layere, scara desenului tehnic

Descriere: vom studia variantele disponibile de cotare pentru piesa creată în atelierul precedent, prilej cu care exemplificam tehnici de cotare, lămurim concepte şi definim practici de lucru Autocad
6. Definirea varientelor de cotare funcţie de modul de prelurare a piesei.
7. Desenarea detaliilor interioare prin tehnica WCS / UCS, coordonate carteziene negative, a doua proiecţie / secţiunea, haşurarea secţiunii.
8. Layer Manager, crearea layerelor şi atribuirea proprietăţilor fiecărui layer, mutarea obiectelor pe layerul corepsunzator.
9. Setarea unui stil de cotare. Realizarea efectivă a cotării, aplicarea cotării liniare, aliniate, cotarea diametrelor. Analiza cotării.
10. Definitivarea desenului, marcarea traseelor de secţionare, notarea secţiunilor, rezolvarea intersecţiilor între elemente de cotare, distanţelor dintre liniile de cotă.
11. Setarea spaţiului hârtie şi tipărirea Plot A4 Landscape, scara 1:1
12. Setarea Layout pentru scări diferite, desenarea indicatorului.
13. Modifcarile Layer Manager şi Layout pentru spaţii de tipărire A2.
Crearea unui indicator, scrierea Block şi înserarea indicatorului Block în Lyout indiferent de dimensiunile hârtiei sau scara desenului.

Curs practic Autocad LT, Atelier 3

Reprezentarea în vedere și secțiune, proiecții plane, verificarea cotelor

Descriere: următoarele două ateliere se vor ocupa de reprezentarea în două proiecţii a unei piese cu geometrie complexă, elemente acoperite, muchii fictive, detalii de forma care implică tehnici avansate de cotare. Vom studia forma elementelor în două proiecţii folosind reprezentările 3D, pentru claritate
Corespondeta elementelor geometrice (alcătuite din muchii vizibile, acoperite şi fictive) între proiecţii va fi o provocare pe care o depăşim, stabilind totodată tehnici de lucru avansat.
14. Pe baza schiței din folderul de exerciții, construim piesă în etapa 1 de desenare.
15. Verificarea cotelor din schiţa „1 Schiţa Etapa 1.pdf” cu dimensiunile de pe desen.
16. Etapa 2 a desenului, pe baza schiţei “4 Schiţa Etapa 2.pdf”, detalii ale proiecţiei centrale conform specificaţiilor de cote.
17. Pregătirea pentru atelierul 4, operaţia Pedit, anticiparea etapelor următoare.

Curs practic Autocad LT, Atelier 4

Cotare anotativă în corespondenţa dintre proiecţii

Descriere: tehnici avansate de cotare anotativă, definirea, modificarea și atribuirea unui stil de cotare, corespondenţa între proiecţii
18. Reprezentarea celei de-a doua proiecţii. Pentru claritatea tehnicii, elementele constructive sunt reprezentate în culori diferite.
Forma proiecţiei laterale va fi definită cu ajutorul modelelor 3D din Autocad, pentru uşurinţa înţelegerii geometriei.
19. Îndepărtarea elemntelor redundante, atribuire de obiecte layerelor, reprezentarea muchiei fictive. Cotarea proiecţiei laterale.
20. Definirea unui nou stilu de cotare Annotative, atribuirea noului stil de cotare unui set de cote.
21. Varianta de cotare anotativa pentru proiecţia laterală.
22. Cotarea Annotative a proiecţiei centrale.
23. Modificarea scării cotarii anotative.
24. Reprezentarea şi cotarea unor muchii acoperite, corespondenţa între proiecţii.
25. Setarea spaţiului hârtie, discuţie despre scara de reprezentare a proiecţiilor şi formatul optim al Layout, cote afişate la scări diferite.

Curs practic Autocad LT, Atelier 5

Command prompt, linia de comandă, desenare după Pdf, proiecte Autocad

Descriere: începând cu acest atelier vom lucra aproape numai în linia de comandă, ritmul demonstraţiilor va fi mai alert. Geometria propusă în acest atelier pune şi ea probleme în desenarea anumitor elemente.
Şi în acest proiect vom justifica forma şi aşezarea celei de-a doua proiecţii în funcţie de proiecţia centrală, prin demonstraţii 3D
26. Desenarea proiecţiei principale conform schiţei „1 Schiţa Start.pdf”, discuţie despre apelarea instrumentelor din menu sau din linia de comandă.
27. Definitivarea proiecţiei centrale. Setarea layerelor şi atributelor acestora, mutarea obiectelor pe layerul corespunzător.
28. Etapa 2, cea de-a doua proiecţie: construcţia acesteia pe baza exemplelor 3D, corespondenţa între proiecţii. Autoevaluare la finalul etapei: identificaţi eroarea de desenare din această proiecţie.
Corectarea greşelii, fundamentare.
29. Setarea Annotative Dimension Style, cotarea celor două proiecții
30. Setarea Layout: vom atribui acum o dimensiune a hârtiei în acord cu cotele utilizate, prezentăm căi de depanare a afișării eronate a cotelor la diferite scări în viewporturi de dimensiuni/scări diferite.

Curs practic Autocad LT, Atelier 6

Reguli de execuție în desenul de ansamblu, întocmirea desenului de ansamblu, reguli de executie la desenul de ansamblu, cotarea desenului de ansamblu, poziționare repere în ansamblu

Descriere: Desenul de ansamblu: vom contrui un ansamblu al ultimelor doua piese desenate, precizând regulile de execuție în desenul de ansamblu, dar mai ales variantele de lucru cu mai multe desene distincte, analizând avantajele și dezavantajele fiecăreia. Vom studia prin simulări 3D aspectul și geometria pieselor asamblate, în două proiecții distincte
Puteți sări pentru moment lecțiile 31-34, lecția 35 debutează cu concluziile – metoda optimă de utilizat.
31. Constituirea desenului de ansamblu, demonstratie 3D pentru geometria proiectiilor.
32. Calea de lucru Attach File. Alterarea referințelor externe. Varianta Xref.
33. Calea de luru WBLOCK – Insert Block, avantaje.
34. Calea de lucru copybase.

Curs practic Autocad LT, Atelier 7

Proiecte Autocad pentru Desenul de ansamblu, indicator, tabel componență

Descriere: Desenul de ansamblu, realizare: vom construi desenul de ansamblu pentru montajul celor două piese, pe baza conceptelor stabilite în atelierul precedent. La sfârșitul atelierului, vom exersa procedura de extragere a reperelor din desenul de ansamblu
35. Întocmirea desenului de ansamblu prin metoda identificată ca fiind optimă. Proiecția centrală a ansamblului format din cele două componente.
36.  Proiecția laterală a ansamblului format din cele două componente.
37. Cotarea desenului de ansamblu, cote de gabarit, indicatii de precizie dimensională.
38. Stabilirea spatiului hârtie astfel încât desenul să poată fi realizat în scara 1:1.
39. Desenarea indicatorului și a tabelului de componență.
40. Analiza desenului de ansamblu: sensul și echidistanța hașurilor, reprezentarea lagărelor, precizări de stare a suprafeței în indicator, notarea reperelor componente.
Extragerea de repere din desenul de ansamblu.

Curs practic Autocad LT, Atelier 8

Izometric Drafting, desenarea izometrică

Descriere: Desenul izometric: simularea reprezentării unui obiect tridimensional în spațiul 2D
41. Definirea Izometric Srafting
42. Realizarea desenului izometric
43. Modificarea desenului izometric.
44. Reprezentarea izometrica si planele de izometrie, Snap to Izogrid, alinierea geometriei la axele de Grid.
45. Autocad LT 2019, ce este nou?

Noutăți în Autocad LT 2019, 2022
46. Prezentarea versiunii Autocad LT 2019
Nu există diferențe efective între versiunile Autocad LT 2018 - 2022, așa cum am arătat aici >
Back to content