Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins Curs Autodesk Inventor Pro
<< AUTODESK CAD 3D > < AUTOCAD, INVENTOR
Pagina de prezentare a cursului Autodesk Inventor Pro >

Cuprinsul cursului Autodesk Inventor Pro


1 Precizări preliminare, noţiuni introductive Inventor

1 Cum folosim exerciţiile din acest curs Inventor? Definirea unui Workpath. Cum folosim exercițiile din Curs Inventor.
Obs. pentru a înțelege structura complexă a fișierelor Inventor, aruncați o privire asupra lecției 100.
2 Introducere în fluxul de lucru Inventor, module şi tipuri de fişiere.
3 Tur preliminar de interfaţă, setări de bază pentru afişarea menu-rilor. Reafisarea browserului arborescent Model.
4 Setări ale unităţilor de măsură şi standardelor folosite pentru document sau pentru aplicaţie, ISO şi ANSI, inch şi milimetri.
5 Spaţiul My Home, utilităţi, setări.
6 Căile de configurare a fişierelor Inventor.
7 Modul de demararea a unui nou proiect, căile de salvare, fişiere.

2 Sketch Design

2.1 Sketch – schiţă. Concepte de bază Inventor

.
8 Întocmirea schiţei – sketch, fluxul de lucru sketch – part.  
Concepte Inventor: parametrul dimensional
9 Sketch: Concepte Inventor: parametrul de constrângere. Tipuri de constrângeri
10 Manipularea obiectelor în spaţiul de lucru: View Cube şi Navigation Tools, Navigation Wheel.
11 Analiza structurii unui proiect prin browserul Model, înţelegerea structurii arborescente a modelului, posibilităţi de editare a parametrilor.

2.2 Instrumente de desenare Sketch în Inventor

12 Menul click dreapta, instrument extrem de util în desenare.
13 Line, linia. Căi de desenare, desenarea cu precizie a liniei sau conturului poligonal, comutarea de la linie la arc de cerc.
14 Instrumente elementare de desenare: arcul de cerc, comanda Arc. Comutarea productivă de la Line la Arc, folosind acelaşi instrument Line, cercul, dreptunhgiul, opţiuni de modificare şi mutare.
15 Aplicaţie Sketch: cerc, slot, linii ajutătoare la un unghi determinat, parametri dimensionali.

2.3. Instrumente de editare Sketch în Inventor

16 Copierea, mutarea sau rotirea în relaţie cu constrângerile Inventor.
17 Trim şi Extend static şi dinamic, proceduri de lucru. Observaţie importanta referitoare la alegerea planurilor de desenare şi la selectarea schiţei corecte dinstructura arborescenta Model.
18 Fillet şi Chamfer, Polygon, text şi geometry text, point.

2.4. Modulul Part

19 Mirror şi Offset. Primul pas în editarea 3D: operaţiile Revolve şi Extrude, obţinerea primei piese Part, direcţii de lucru.
Obs. pentru operația Revolve puteți vedea și lecția 162
20 Editarea schiţei Sketch care stă la baza piesei Part, exerciţiu Sketch şi editare 3D utilizând operaţii boolene şi Mirror.
21 Elementul Hole: analiza practică a creerii unor străpungeri multiple prin mai multe metode, plasare elementului Hole şi editarea parametrilor săi.
22 Plasarea Hole pe suprafaţa unui cilindru, construcţia de plane offset – Offset Work Plane, exerciţiu: alternativă de cotare a razei în loc de diametru, comanda Mirror.
23  Offset Work Plane utilizat împreună cu comanda Loft, moduri de a crea şi exploata plane de lucru.
24 Work Plane la un unghi faţă de o suprafaţă, alezaje înclinate faţă de o suprafaţă, exploatarea planelor de lucru în aplicaţii Loft.
25 Crearea de geometrie abstractă ajutătoare pentru desenare: axe, puncte, sistem de coordonate. Axis, Points, UCS - User Coordinate System. Crearea de plane ajutătoare medii între două suprafețe, crearea de axe definind centrul unei muchii rotunde, crearea de puncte și axe la intersecția planelor ajutătoare.
26 Shell şi Draft Face, exemplificarea operaţiilor. Pentru alte operații cu solide, vă sugerăm lecția 163.
27 Filetarea arborilor şi alezajelor cu Thread, comanda Emboss, Face Draft cu opţiunea Plane, Coil: realizarea spiralelor profilate.
28 Comanda Rib, introducere în Project Geometry. Pentru a abordare detaliată, mergeţi la lecţia 40.

2.5. Concepte avansate Inventor

29 Project Geometry şi Slice Graphics, definirea şi exemplificarea conceptelor.
30  Slice Graphics, exploatarea conceptului, aplicaţie împreună cu Sweep Command.
31 Parametrii interdependenţi, funcţii între parametri.
32 Analiza parametrica a unui model 3D determinat.
33 Construcţia unui model parametric determinat.
34 Prescrierea şi utilizarea tolerantelor pentru parametrii Inventor
35 Colaborarea între produsele Autodesk, pipeline între Inventor şi Autocad, procedura şi mod de lucru.
36 Parametri globali pentru Features, două studii de caz pentru desen adaptiv cu Extrude şi Rectangular Array.
37 Curbe Spline în construcţii 3D, extrudare taper a unui perimetru din Spline, comanda Shell, parametrii globali.
38 Extrude from Face – aplicaţie pentru definirea condiţiilor în care folosim sau nu această opţiune, exersarea Sketch cu Projection Geometry. În această aplicaţie întâlnim o serie de erori pe care le depanam împreună, stabilind principii şi concepte de lucru.
Obs. Pentru lucrul cu iFeature, mergeți la lecțiile 150 - 152.

3. Instrumente, tehnici şi aplicaţii Inventor

Utilizarea avansată a instrumentelor de desenare şi modelare 3D, exploatarea opţiunilor secundare.
39 Loft Rails, exploatarea punctelor de control, ponderii formelor componente, utilizarea cailor Rails pentru Loft.
40 Depanarea erorilor care apar curent în tehnica Loft Rail.
41 Metode de construcţie a pieselor cilindrice de tipul arborilor, exemplificare şi argumentare,  utilizarea corectă a Revolve, exersarea Project Geometry, Work Plane şi Slice Graphics. Crearea unui canal de până longitudinala de diferite forme.

3.1. Operaţii avansate cu volume generate din forme construite pe plane ortogonale. Operaţii cu suprafeţe şi volume solide.

42 Sweep: explorarea comenzii şi prezentarea unor noi tehnici de lucru Sketch: înlocuirea conţinutului unei schiţe supuse unei operaţii 3D.
43 Sweep, aplicaţii cu opţiunile Path and Rail, Path and Surface, utilizarea unei schiţe 3D.
44 Operaţii între curbe perpendiculare reciproc pe 3 planuri ortogonale.
45 Operaţii cu volume provenind din curbe perpendiculare reciproc pe 3 planuri ortogonale.
46 Operaţii de editare a curbelor, suprafeţelor şi solidelor: Delete Face, Thicken – Offset, generarea unei suprafeţe plecând de la o curbă. Suprafeţe extrudate.
Observaţie: 47 Parţial Feature & Variable Fillet: aplicarea parţială sau particularizata a unor transformări.
48 Obţinerea unui solid din diferenţă a două corpuri Loft Cut, aplicaţie: vas de chiuvetă.
49 Obţinerea cavității unui solid realizat cu Loft Rail din 3 curbe plasat pe 3 plane ortogonale, cu metoda Shell. Comparație între cele 3 metode de lucru: extrude, loft cut, shell. Visual Styles.
50 Oglindirea Sketch şi oglindirea solidelor, observaţii legate de Shell  Automatic Face Chain
51 Ruled Surface, Stich Surface, transformarea suprafeţelor în solide
52 Extend Surface, Trim Surface
53 Aplicaţie pentru curbe 3D: ventilator, crearea unui cooler pentru răcirea plăcii de bază a computerului.

4. 3D Sketch. Free Form Modelling

54 Modelarea 3D a suprafeţelor şi a formelor libere.
55 Crearea Freeform la dimensiuni precise, plasate într-un loc determinat, crearea inclinărilor.
56 Editarea simetrică Freeform la nivel de Vertex, Edge, Face, divizarea unei fete poligonale, modelarea unui scaun de automobil.
57 Editarea nesimetrică a Freeform, adăugarea şi eliminarea simetriei, crearea unor noi muchii sau vertexi.
58 Editarea Freeform cu tehnicile tipice solidelor, Crease Edge, Delete Face, Patch, Stitch.
59 Cylinder Freeform, crearea unei vaze cu Freeform, Sweep şi Ruled Surface.
60 Procedeul invers este posibil: de la modelul 3D la Freeform! Modelarea unui şezlong.
61 Editarea Freeform Plane, crearea unor rotunjimi diferite în exteriorul respectiv interiorul unui corp. construcţia unei cazi de baie.
62 Editarea Freeform Plane, construcţia unei mese din plastic.

5. Modulul Assembly. Constrângeri de poziţie şi mişcare

5.1. Assembly. Assembly Constrain

63 Introducere în Assembly Design: concept, plasarea componentelor, constrângeri, atribuirea materialelor. Desenarea celor două componente care fac obiectul asamblării, realizarea asamblării.
64 Ansamablu conţinând subansamble, exemplificare, montaj, analiza de proiect. Montarea a două proiecte de subansamblu folosind Contrains, consideraţii generale asupra Assembly.
65 Relationships: Constraint şi Joints. Mate şi Flush Constraint. Alternative de selectare a componentelor Assembly. Procedura de lucru.
66  Relationships: Constrains aplicaţie: construirea unui Assembly din 7 componente.
67 Angle Constrain, aplicaţie, procedura pentru Explicit Vector Constrain  
68 Insert Constrain, Tangency Constrain, insert opposite şi insert aligned, avantajele metodei, procedura.

5.2. Driven Constrain, Motion Constrain

69 Driven Constrain, crearea unor constrângeri şi simulări de mişcare.
70 Create component: crearea unui Part Design din interiorul lui Assembly Design, modificări aduse unui Part – componentă a Assembly, relaţionarea dintre Assembly Design care include Part Design.
71 Tangency Constrain, Ground component, aplicaţie cama – tachet.
72 Transitional Constrain, eficientizarea constrângerilor de contact de suprafaţă.
73 Contact solver, contact set: determinarea cursei unei piese cu calculul coliziunilor.

5.3. Joint

74 Joint: Rotaţional Joint, Slider Joint, Cylindrical Joint.
75 Ball Joint conexat cu Contact Set.
76 Ansamblu cinematic realizat cu Joint şi Constrain.
77 – 78 Construcţia de la zero a ansamblului cama – tachet. Exersam realizarea unui Part atât din Part Design, cât şi din interiorul lui Assembly Design, precum şi relaţionarea între acestea.
79 Analiza constrângerilor de poziţie şi mişcare ale ansamblului cama – tachet, atribuirea materialelor, stiluri vizuale, lumini, umbre, salvarea selectivă a ansamblului şi a componentelor sale.

5.4. Design Accelerator. Content Center, inserarea pieselor standardizate în Assembly

5.4.1. Asamblări

80 Accesarea Content Center, inserarea unuor şuruburi standardizate pentru ansamblul construit împreună.
81 Asamblări filetate şurub, piuliţa, şaiba inserate prin Design Accelerator – Content Center: procedura de lucru, aplicaţie. Inventor construieşte singur piesele necesare asamblării, chiar şi alezajele necesare în cele două subansamble.
82 Calculul asamblării filetate. Simularea încărcării axiale sau tangenţiale a şurubului, calculul de rezistenţă, măsuri remediale.
82 Obs: calculul la oboseală, salvarea datelor de rezistență, exportul și reutilizarea foii de calcul de rezistență, reutilizarea asamblării.
83 Flexibilitatea în calculul asamblărilor filetate, direcţii de lucru, standarde – observaţie.
84 Clevis Pin Radial Pin. Ştifturi radiale de fixare, procedura şi calcul.

5.4.2.Transmisii prin roți dințate, angrenaje, curele

85 Metode de creare a arborilor cilindrici din Part şi din Assembly – Shaft. Generarea diametrelor şi a lungimilor, tipul secţiunii arborelui, teşiri, racordări
86 Calculul de rezistenta al arborelui: tensiuni axiale, radiale, momente de încovoiere, secţiuni periculoase, caracteristici ale materialelor, reazeme şi încărcări.
87 Construcţia angrenajului de două roţi dinţate şi a arborilor: modul, lăţimea roţii, distanţa între axe, puterea transmisă, raportul de transmitere.
88 Inserarea penelor longitudinale, generarea canalului de până în arbore şi roata dinţată, calculul de rezistenţă. Procedura, precauţii.
89 Inserarea rulmenţilor, calculul lagărelor, plasarea constrângerilor, simularea mişcării reductorului cu roţi dinţate cilindrice. Generarea unei angrenări intre roti dinţate cu dinţi inclinaţi.
90 Carcasa reductorului cu roți dințate cilindrice.
91 Caneluri longitudinale ale arborilor, determinarea elementului de sacrificiu.
92 Transmisii prin curele cu profil în V, generarea roților de curea, a arborilor, penelor de fixare și stabilirea secțiunii curelei, numărul de curele de transmisie.
93 Calculul de rezistență al transmisiei, redimensionarea parametrilor. Simularea transmiterii mișcării de rotație. Crearea celei de-a doua transmisii prin curele.
94 Synchronous Belts: principiul de lucru pentru transmisii sincron prin curele.
95 Proiectarea Synchronous Belts pe o geometrie existentă.
96 Roller Chain, O Ring, transmisii prin lanț.
97 Transmisii melc - roată melcată, angrenaje de roți dințate conice.

Lecții sumative: Sketch, Part, Assembly Inventor:

98 Crearea unui arc de compresiune cu ajutorul Design Accelerator, plasat între două elemente ale unei suspensii, pregătirea exercițiilor pentru aplicația 99
99 Vom exersa mai multe tehnici și le vom combina în mod creativ pentru a construi un arc cilindric elicoidal care să se adapteze la geometria dinamică a unei suspensii:
  • Asocierea componentelor Assembly, reasocierea, relații de dependență între componente
  • Crearea de geometrie ajutătoare activă, Axis și Point la intersecția unor suprafețe cu Axis
  • Exploatarea tehnicii Project Geometry
  • Realizarea unor constrângeri dependente de parametrii geometrici variabili
  • Realizarea de cote parametrice
  • Simularea mișcării și a compresiunii arcului elicoidal cu mișcările componentelor, prin Drive Adaptibility
100 Structura și gestiunea fișierelor dependente, Pack and Go.

6. Modulul Design

6.1. Crearea de proiecții, secțiuni, detalii

101 Tur preliminar la interfeței, structura arborescentă Design, explorarea și modificarea chenarului și a indicatorului, căi de lucru pentru începerea unui desen: Sketch sau Draft.
102 Tipuri de fișiere, colaborarea între Inventor, DWG True View, Design Review și Autocad.
103 Base Projection. Obținerea proiecțiilor plane ISO din modelul solid, așezarea acestora în formatul de desen, scara proiecțiilor și dimensiunile formatului de desen.
104 Obținerea proiecțiilor aliniate și a secțiunilor din modelul solid 3D, scara desenului și scara secțiunilor, secțiuni longitudinale și secțiuni transversale.
105 Detailed View: obținerea de vederi detaliate din proiecții și secțiuni.

6.2. Cotarea reperelor Part

106 Break Out: realizarea de vederi prin componentele unui ansamblu.
Corespondența dintre modulele Part, Assembly, Design: legătura între geometria unei piese Part și reprezentarea sa în desenul tehnic de execuție DWG, respectiv între un ansamblu Assembly și  reprezentarea sa în desenul de ansmablu DWG.
107 Plasarea automată a cotelor, modificarea acestora pe desen – avantajele și dezavantajele soluției.
108 General Dimension: principalele insturmente de cotare, utilizare, tehnica de lucru, setări.
109 Cote unghiulare, cotarea teșirilor, comutarea între opțiunea de a cota raza sau diametrul, între a cota vertical, orizontal sai aliniat, mutarea cotelor, definirea geometriei unui desen.
Obs. Legătura între parametrii precizați în Sketch și cotele din Design.
110 Baseline, Ordinate, Chain Dimension. Cotarea arborilor cilindrici drepți cu metoda tehnologică și în lanț, cotarea detaliiloe secțiunii, cotarea canalului de pană.
111 Inserarea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție.
112 Marcarea stării suprafetelor, rugozități, geometria ajutătoare, marcarea și cotarea filetelor.
113 Precizia cotării, modificarea stilurilor de cotare.

6.3. Cotarea ansamblului Assembly

114 Realizarea și Cotarea desenului de ansamblu, reprezentări explodate. Realizarea Presentation.
115 Cotarea pozițiilor limită, tabele de componență, revizie.

7. Modulul Presentation

116 Salvarea imaginilor produsului ca Png cu transperenta sau ca film Avi ori Wmv.

8. Analiza de element finit

117. Simularea unei încărcări cu o forță, analiza de stres.
118 Analiza de stres pentru o piesă subțire încărcată cu o sarcină uniform distribuită, direcții de lucru.
119 Overview: recapitulare, conexiunea cu modulele urmatoare.

9. Frame Generator. Desenul de rame, cadre.

120 Frame generator, obținerea unui cadru cu rame standardizate.
121 Editarea îmbinărilor dintre rame, crearea rosturilor de sudare, înlocuirea unei componente Frame, structura în care fișierele sunt salvate.
122 Frame Generator pe structuri atipice.
123 Realizarea grinzilor de lungimi mari.
124 Analiza de element finit pentru cadrul Frame.
125 Frame Drawing. Desenul tehnic al ansamblului de cadre, crearea unui nou stil pentru tabelul de componență Part List.
126 Custom Frame Generator, construirea unei măsuțe cu cadre diferite.
127 Desenul DWG al cadrului Custom Frame Generator.

10. Welding. Suduri.

128 Mediul Welding, generarea unei suduri, pregătirea pentru sudare, rostul de sudare, realizarea sudării, calculul de rezistență.
128 Obs: Welding Loads, calculul încărcării sudării trebuie să țină seama de valoarea dar și de orientarea forțelor care solicită asamblarea sudată.
129 Pregătirea rostului de sudare V pentru sudarea pe ambele fețe, sudarea circulară, sudarea plăcilor perpendiculare.
130 Frame Generator Welding, conexiunea dintre capitolele 9 și 10, sudarea unor cadre generate pe un contur.
131 Machining: operații post sudare în procesul tehnologic, argumentarea și demonstrarea tehnicii.
132 Probleme ale suprafețelor supuse sudării. Groove Weld. Cosmetic Weld.
133 Reports: exportul datelor legate de rostul de sudare, aria și volumul rostului și cordonului de sudare, sarcinile care încarcă asamblarea sudată.

11. Sheet Metal Design și iFeature. Proiectarea modelelor din table subțiri.

134 Spațiul de lucru, conceptul Sheet Metal, setări preliminare, salvarea și exportul unui stil Sheet Metal.
135 Parametri tehnologici: Factorul K, bend equation, bend compensation. Crearea unui nou stil Sheet Metal cu o grosime dată și un material atribuit. Accesarea, modificarea unui Template Sheet Metal.  
Tabele Bend Tables standardizate, modul de accesare și interpretare.
136 Comanda Face, concept, tehnica de bază.
137 Faces: realizarea mai multor fețe ale unei piese Sheet Metal, posibilitațile de editare în comparație cu comanda Extrude.
138 Flange, concept și tehnica de realizare a comenzii, limitările Flange.
139 Contour Flange: tehnica de lucru, avantajele metodei.  Contour Roll, virolarea tablelor.
140 Sudarea Sheet Metal, reprezentarea Welding Sheet Metal în desenul tehnic, cotarea semifabricatelor desfășurate. Comparare între Part Revolve și Sheet Metal  Contour Roll.
141 Comanda Hem, răsfrângerea muchiilor.
142 Comanda Bend aplicată pieselor Part convertite la Sheet Metal.
143 Comanda Fold aplicată unei schițe plane DXF importată din Autocad LT, transformarea geometriei 2D Autocad în geometrie Sheet Metal 3D Inventor.
144 Lofted Flange: obținerea unei piese Sheet Metal din două profile liniare, cu calculul tăierilor și îndoiturilor componentelor, comparație cu metoda Loft din Part Design, tehnica de lucru și opțiuni ale metodei.
145: Aplicație, unificarea conceptelor Inventor: realizarea unui Assembly compus din două Sheet Metal, asamblate cu Bolted Connection.
146 Comanda Cut, inclusiv varianta de lucru cu Unfolded.
147 Corner Seam, pregătirea colțurilor pentru îndoire și sudare.
148 Sudarea laturilor pregătite cu Corner Seam, aplicabilitatea comenzii Corner Seam. Change Corner Seam to Bend.
149 Punch Tool: realizarea ambutisărilor și a decupărilor pe fețe orizontale și înclinate.
150 Custom Punch Tool, crearea unui profil personalizat, definirea tehnicii iFeature.
151 Aplicații iFeature pentru Sheet Metal.
152 Aplicații iFeature pentru Part Design.
153 Fillet corners, Chamfer corners. Rotunjirea și teșirea colțurilor.
154 Aspecte tehnologice ale Sheet Metal!
155 Ordinea operațiilor în Sheet Metal.
156 Rip Tool. Cotarea cu ruptură.
157 Crearea de alezaje multiple Array pe modelul Unfold pentru prezervarea  geometriei, ordinea operațiilor.
158 Create Flat Pattern. Bend Order. Ordinea îndoirii.

Documentația Sheet Metal
159 Export Flat Pattern. Exportarea fișierului Autocad DWG care gestionează ordinea de pliere, setarea afișării layerelor.
160 Documentația Sheet Metal. Așezarea vederilor – proiecțiilor, inclusiv Sheet Metal desfășurat, reprezentarea Bends, particularizarea Style.
161 Notarea proiecțiilor. Marcarea Bend, sensul, unghiul și raza îndoirii, crearea unui tabel de îndoiri și a unui tabel centralizator pentru ambutisări.
162 Tabel detaliat al ambutisărilor, precizarea bazei de cotare pentru mașini cu comenzi numerice. Concluzie despre reprezentarea Sheet Metal.

12. Mold. Turnarea formelor în matrițe.

163 Crearea unei piese ce urmează a fi turnată, un pion de șah.
164 Crearea celor două semimatrițe necesare operației de turnare Mold, aplicații cu geometria solidelor: Derive, Section, Direct, Halph Section View, Combine – operatii boolene cu Solide, Split Solid.

13. Render, import - export.

165 Import – Export: lucrul cu fișierele *.sat, importul ca Part, respectiv Assembly, avantaje și limitări.
166 Colaborarea Inventor - 3D Studio Max prin fișiere ipt, iam, igs.
167 Inventor Studio: posibilități interne de randare, antialiasing.
168 Setarea unei camere virtuale, randarea unei animatii.

169 Tips and Tricks.
Back to content