Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins curs Autocad LT
<< AUTODESK CAD 3D > < AUTOCAD, INVENTOR
Cuprins curs Autocad LT

Titlurile lecțiilor video Autocad LT


Capitolul 1, Curs Autocad LT: primul contact cu Autocad

Obținerea Autocad, tipuri de licențiere, spații de lucru Autocad

Licență Autocad, Workspace, Interfață, versiuni Autocad
1. Obţinerea programului Autocad LT, versiunea educaţionala şi versiunea trial
2. Instalarea programului Autocad LT: student version, trial version
3. Lansarea în execuţie a programului Autocad LT
4. Ce este Autocad, diferenţa dintre  Autocad şi Autocad LT
5. A. Interfaţa Autocad, tur al spaţiului de lucru, meniul Ribbon, panouri, taburi şi instrumente
5. B. Particularizarea spațiului de lucru, Workspace
6. Comutarea la spaţiul de lucru al versiunilor Autocad anterioare, migrarea Autocad
OBS: pentru utilizatorii care doresc comutarea în vechiul spaţiu de lucru al versunilor Autocad anterioare, lecţie pentru avansaţi
7. Lansarea unei comenzi, ieşirea din comandă, primă privire asupra Command Prompt – linia de comandă

Capitolul 2, curs Autocad LT: desenarea cu precizie

Instrumente ajutătoare în desenarea cu precizie
Dynamic Input, Units, Model Space, Paper Space, WCS UCS, Polar Tracking, Object Snap, Grid
8. A. Dynamic Input, prezentare, setări, command prompt
8. B. Restricționarea cursorului la anumite unghiuri, instrumente ajutătoare în desenare
9. Unităţi de măsură
10. Lucrul cu fişiere template setate pe unităţi de măsură, descărcarea online a template
11. Spaţiul model şi spaţiul hârtie, unităţi de măsură
12. Editarea în spaţiul hârtie – paper space
13. Lucrul în coordonate, definirea sistemului de coordonate, tipuri de coordonate
Sisteme de coordonate WCS şi UCS
14. Sisteme de coordonate WCS si UCS, comutarea intre sisteme de coordonate
15. Grid, Snap, Polar Tracking – elemente vizuale ajutatoare in desenare
16.A. Object Snap settings, setarile de Snap pentru desenarea cu precizie
16.B. Instrumente din bara de stare
16.C. Aplicație pentru Polar Tracking

Capitolul 3, curs Autocad LT: manipularea desenului

Gestionarea proiectelor Autocad
Pan, Zoom, Save As, Autocad Version
17. Comutarea între mai multe desene active, gestionarea mai multor proiecte simultan
18. Pan și Zoom
19. Selecții, modalități de selecție
20. Salvarea în versiuni Autocad anterioare, standarde de fișier
21. Options: setări de bază ale sistemului, spațiului de lucru, versiunea în care salvăm proiectele

Capitolul 4, curs Autocad LT: instrumente de desenare
Să începem să desenăm!

Panoul Draw
Line, Polyline, Arc, Circle, Divide, Measure, Point, Rectangle, Polygon, Hatch, Boundary, Region, Edit Hatch, Spline CV, Spline Fit, Izometric Draft
22. Linia, comanda Line
23. Polilinia, comanda Polyline
24. Aplicație pentru a defini importanța poliliniei
25. Linia ajutatoare Construction Line, itemi adiționali ai panourilor de instrumente
26. Ray – linia ajutătoare ca rază, exemplificarea folosirii instrumentului Match Properties
27. Operatiile Divide și Measure. Point, Multiple Points, Comanda DDPTYPE
28. Comanda Circle, desenarea cercului in diferite variante necesare proiectului
29. Comanda Arc, opțiuni de desenare pentru un arc de cerc
30. Comanda Rectangle: exploreaza toate optiunile de desenare pentru un dreptunghi,
Lectie din curs Autocad 2015 – 2018, nu ratati aceasta lectie deoarece prezinta în detaliu modul in care trebuie sa abordăm opțiunile liniei de comandă
31. Poligonul, comanda Polygon, optiuni si oportunitati de desenare. Elipsa.
32. Hatch – hașurarea. Tehnica și opțiunile de hașurare, parametrii hașurării. Crearea unei polilinii sau a unei regiuni cu ajutorul comenzii Boundary - Polyline sau Region
Obs: pentru editarea hașurii, mergeți la lecția 45
33. Asociativitatea hașurării, definirea, exemplificarea și exploatarea conceptului, parametrii hașurării, introducere în fereastra de proprietăți ale obiectelor, modificarea proprietăților
34. A. Curbe de tip Spline: Spline Fit si Spline CV, desenul tehnic al unei came
34. B. Desenul izometric
35. C. Multilinia în Autocad și în Autocad LT, procedură, setări
35. D. Hașuri speciale pentru reprezentări de teren

Capitolul 5, curs Autocad LT: editarea și modificarea obiectelor

Panoul Modify
Erase, List,Selection Cycling, Overkill, Regen, Move - Copy, Trim, Extend, Fillet, Chamfer, Polar Array, Rectangular Array, Offset, Lenghten, Stretch, Break, Join, Explode, Quick Properties, Quick Select
35. Erase, List, Selection Cycling, Overkill, Regen
36. Comenzile Move si Copy
37. Comanda Stretch, deformarea obiectelor
38. Comenzile de rotire, scalare, oglindire – Scale, Rotate, Mirror
39. Comenzile Trim și Extend
39. B. Opțiuni ale liniei de comandă pentru Trim și Fillet
40. Comenzile, tehnica de lucru și opțiunile comenzilor Fillet, Chamfer, Blend Curves, erori curente
41. Operațiile și tehnica Array - aranjări de obiecte, aranjări circulare, rectangulare, distribuiri ale obiectelor pe o cale. Asociativitatea aranjării, comanda Explode
Obs: Obs: pentru editarea aranjărilor de obiecte, mergeți la lecția 45
42. Comanda Offset, tehnica de lucru, oportunități
43. Lenghten, comparație cu metoda Stretch
44. Editarea poliliniilor și a curbelor Spline
45. Editarea hașurilor și a aranjărilor
Obs: hașurarea este descrisă la lecția 32, iar aranjările de obiecte la lecția 41
46. Comenzile Break, Join. Comparația cu Trim și oportunitățile tehnicilor Break și Trim
47. Comenzi care nu se află în menul Draw: multilinia, editarea multiliniei pentru desenul străzilor
48. Caseta Object Properties, Quick Properties
Panoul Utilities - Instrumente de interogare și investigare, aflarea distanței, unghiului, diametrului, ariei
Caseta de interogare Quick Select
Particularități importante ale casetei Quick Select în relație cu layerele

Capitolul 6, curs Autocad LT: Cotarea în Autocad, lucrul pe layere

Panoul Annotate
Elementele cotării, Ordinate Dimension, Base Dimension, Leader, Multileader, Single Line Text, Multiline text
49. A. Elementele cotării, utilizarea principalelor instrumente de cotare
49. B. Cotarea cu și fără opțiunea SNAP To Objects activă
50. Tipuri de cotare, cotarea ordinate, modificarea proprietății cotei, linia de indicație Leader, alinierile Leader
51. Lucrul cu tabele, inserarea și formatarea tabelelor de date, importul tabelelor din Excel, conexarea datelor în Autocad
52. Lucrul cu text, single line și multiline text
53. Proprietățile obiectelor în cadrul desenului, modificarea proprietăților:culoare, grosime, tip de linie

Panoul Layers
Layers, Layer MAnager, Layer Attributes, Layer Properties, Layer State Manager
54. A. Proprietățile, parametri, crearea layerelor, stabilirea atributelor layerelor – layer properties manager, gestionarea layerelor
54. B. Layer State Manager, salvarea diferitelor stadii ale layerelor împreuna cu atributele lor, restaurarea unui stadiu de layer
54. C. Match Layer

Menul Annotate: cotarea avansată
Dimension Style Manager, Annotative Dimension, Scale Dimension
55. Definirea unui stil de cotare. Cotarea Standard și Cotarea Annotative, setarea unui nou stil de cotare Annotative, aplicarea stilului de cotare Annotative la diferite scari ale desenului         

Tabul Layout, Viewports
Layout, Viewports, Annotative Scale Dimension, Centerline, Center Mark, Quick Dimension, Baseline Dimension, Continue Dimension, Jogline, Break, Layer Properties, Dimension Style, Object Properties, Grip Edit,
56. Crearea unui nou layout, crearea de noi viewports, scara viewport, utilitatea cotării Annotative in viewporturi diferite, în desenul la scară. Comparatie cu Autocad
57. Metode de cotare: cotare în lanț și cotare tehnologică
Accesarea instrumentelor de cotare din diferite menuri, Centerline, Center Mark, Quick Dimension, Baseline Dimension, Continue Dimension
58. Aplicatie sumativă la cotare: cotarea unei piese complexe utilizând diferite tipuri de cote, afișarea / ascunderea grosimii liniei din layer, mutarea obiectelor de la un layer la altul
59. Cote de tip Jogline, Break
Crearea unui stil de cotare pornind de la o cotă modificată. Suprascrierea unei cote. Modificarea unui stil de cotare
60. Modificarea unui stil de cotare pentru intreg proiectul.
Modificarea unei singure cote din desen, suprascrierea cotelor.  
Ierarhia modificarilor sistemului de cotare din Layer Properties, Dimension Style, Object Properties.
61. Înscrierea toleranțelor, abaterilor de formă și de poziție, starea suprafețelor, înscrierea rugozităților
62. A. Cotarea oblică, rotirea cotei sub unghi impus, alinierea cotelor față de linia de cotă, alinierea unei prescriptii tehnice față de linia de contur pe care o definește.
Aplicarea procedeelor de cotare în spatiul model și spatiul hârtie.
Obs: manipularea cotelor din Grip
62. B. Cotarea parametrică

Capitolul 7, curs Autocad LT: Inserarea și importul obiectelor, operații cu Block

Panoul Insert
Insert PDF, Insert Block, XRef, External References
63. A. Inserarea fișierelor PDF, DGN, importul DXF, DWF recunoașterea elementelor din desenul PDF, vizualizarea modelelor 3D
63. B. Lucrul cu fișiere PDF sau JPEG scanate. Aplicație: desenarea la scară peste un fișier PDF de referință
63. C. Lucrul cu referințe externe Xref, gestionarea proiectelor de mari dimeniuni
63. D. Anularea dependențelor XRef acolo unde s-a rupt calea către fișierele referință

Block - Lucrul cu Block
Block Definition, Dynamic Block, Create Block, Write Block, Insert Block, Block Properties, Block Attributes
64. A. Ce este Block? Comenzile Create Block și Write Block. Crearea, definirea și salvarea Block în Autocad LT
64. B. Obs: Exemplu pentru Create Block, Write Block
Detalierea operațiilor cu block, operatii avansate din curs Autocad 2015 - 2018, 7 lecții:
65. Definirea block în Autocad 2015-2018
66. Proprietatile block By Block sau By Layer
67. Redefinirea Block
68. Greșeli frecvente în definirea Block
69. Block-uri dinamice
70. Atributele Block
71. Definirea și modificarea atributelor Block
72. Analiza utilității lucrului cu block prin prisma dimensiunii de fișier
73. Crearea unui Template cu setări de layere, stil de cotare, chenar și indicator și salvarea fișierului ca Template, utilizarea Template

Capitolul 8, curs Autocad LT: Ieșiri: viewport, plot, print, export, e-transmit

Panoul Viewport
Named Viewports, Scale Viewport, Viewport Scale, Save, Save As, Export Autocad, Improt Autocad, DXF,
74. Viewports: creare, setări, utilitate
75. Crearea unui viewport la o anumită scară, crearea unui set de viewports, Named Viewports, manipularea spațiilor Layout și a Viewports
76. Sheet Set
77. Formate de salvare, export, import. Oportunitatea utilizării formatului DXF în colaborarea Autocad LT – 3D Studio Max, pentru a realiza editări 3D

Plot, Print
Plot, Print, Plot Window, lot Style, Plot Limits, Scale Lineweights, Plot Stamp, Watermark Stamp, Batch Plot, ETransmit, Autocad LT 2019
78. Instalarea unei imprimante virtuale
79. Plot Window, fereastra Plot, parametri de tipărire
80. A. Layout Page Setup, setarea diferitelor Layout cu alegerea Viewport(urilor) pentru a tipări la diferite scări pe formate A4, A3, A2, A1, A0, landscape și portrait
80. B. Obs. Scale Lineweights, scalarea grosimilor liniilor în funcție de formatul de tipar
81. Pen Asignment Plot, Plot Style
82. Tipărirea din spațiul model sau din spațiul hârtie? Tipărirea Layout pentru diferite formate.
83. Tipărirea Plot Window pe diferite formate de hârtie și la diferite scări de desenare, corelarea scării de Plot cu dimensiunile diferitelor formate de hârtie
84.  Tipărirea Limits, setarea Limits, procedura de Plot
85. Plot Stamp
86. Watermark Stamp
87. Batch Plot
88. ETransmit, transimterea electronică a pachetelor de date Autocad LT
89. Design Views online
90. Purge project
91.  Concluzie
92. Autocad LT 2019-2023, ce este nou? Nimic!
93.  Dialoguri de eroare
Back to content