Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Cuprins curs Adobe Premiere Pro
<< ADOBE CC > < VIDEO
Cuprins curs Adobe Premiere

Cuprins curs Adobe Premiere Pro

DVD 1 Adobe Premiere


 1. Prezentarea programului Adobe Premiere Pro, tur al spaţiului de lucru
 2. Introducere în fluxul de lucru: importarea Assets în Project Panel, pre editarea sa în Source Monitor, aducerea lui în axă Timeline, previzualizarea în Program Monitor.
 3. Opţiunile Insert şi Overwrite din Source Monitor!
 4. Obs: Replace Media, înlocuirea fişierelor lipsa
 5. Importul Asset, aşezarea obiectelor pe piste, diferenţa dintre Asset şi Sequence în Project Panel.
 6. Colaborarea dintre Timeline şi Source Monitor. Manevrarea clipurilor video în Timeline.
 7. Crearea secventelor multiple. Importul selectiv audio / video din Source Monitor în Timeline.
 8. Crearea unui Sequence din imagini, Slide Show.
 9. Pregătirea fişierelor pentru Lecţia 5, ocazie cu care vom descărca, instala şi opera cu  Adobe Media Encoder.
 10. Obs: Edit – Preferences, setări de bază privind Scratch şi Media Cache şi aspecte de interfaţă
 11. Subclip: conceptul, moduri de realizare şi exploatare, lucrul cu Subclip
 12. Obs: probleme ale coloanei audio ale Subclip, depănare
 13. Importul diferitelor tipuri de fişiere, lucrul cu Photoshop, Illustrator, Png, Eps, Psd, AI, wav, mp3. Crearea unui cadru şi a unui logo penru filmări. Importul compoziţiilor Adobe After Effects
 14. Timeline
 15. Manipularea Assets în Timeline, scurtături – shortcuts
 16. Editarea Assets în Timeline
 17. Editarea în Timeline prin crearea de Subclips: scurtături şi modul de lucru cu Trim, Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, Rate Stretch Tool, Răzor Tool, Track Selected Forward Tool, Track Selected Backward Tool,
 18. Obs: editare şi montaj primar numai cu shortcuts
 19. Gruparea subclipurilor, Group şi Nest, raţiunea celor două comenzi, etichetarea subclipurilor Label
 20. Lucrul cu secvenţe video de dimensiuni diferite şi număr de cadre pe secundă diferite, resampling, Time interpolation, Frame sampling, Frame blending şi Optical flow, proiectul Corona
 21. Obs. Vedeţi şi Lecţia 19
 22. Continuarea proiectului Corona, realizarea cut-urilor, importul şi editarea audio primară, realizarea unui voice over peste coloana sonoră
 23. Editarea şi corecţia audio cu Adobe Audition. Crearea unei a doua secvenţe audio pentru Voice Over
 24. Editarea şi mixarea audio pentru al doilea Voice Over. Tranziţii video: aplicarea unei tranziţii, mesaje de eroare, setarea duratei tranziţiei, aplicarea Fade În şi Fade Ouţ pentru pistele video, realizat atât cu Adobe Audition cât şi cu Adobe Premiere Pro
 25. Lucrul cu imagini vectoriale în After Effects şi Premiere.
 26. Fereastra de Effect Control pentru imagini, manipularea şi animarea Assets
 27. Important: Main Timeline  şi Effect Controls  Timeline
 28. Animarea Assets, noţiunea de Sequence şi Subsequence, exploatarea celor două concepte, animarea  Sequence şi Subsequence
 29. Obs: importul unui cadru PNG cu transparenta
 30. Editarea Subsequence şi a Sequence, relaţiile dintre secvenţe şi subsecvente, definirea, fixarea şi exploatarea conceptului – aplicaţie Kotor Bay
 31. Realizarea unui cadru şi a unui logo pentru întregul proiect în Adobe Photoshop, salvarea acestuia că PNG cu transparentă, importul unei compoziţii Adobe After Effects prin intermediul Dynamic Link
 32. Fluxul de lucru Interpret Footage – Speed Duration
 33. Sequence Settings!
 34. Fast Motion şi Slow Motion, concepte de filmare şi de editare, tehnici Adobe Premiere
 35. Time Remapping gradual, adăugarea unor imagini stop-cadru
 36. Obs: Insert Frame Hold şi Add Frame Hold, exportul unei imagini şi reinserarea sa în proiect
 37. Animarea parametrilor pentru secvenţele construite cu Insert Frame Hold şi Add Frame Hold
 38. Lucrul cu Text Tool, caseta Esenţial Graphics, inserarea de casete de text de-a lungul proiectului, particularizarea textului, caseta Credit Rol
 39. Aplicarea stabilizării de mişcare pentru clip video şi pentru secvenţa, rezolvarea conflictului dintre Time Remapping şi Warp Stabilizer
 40. Randarea şi exportul Sequence în diferite formate video
 41. Opţiunile Progressive şi Interlace – deinterlace, Field order, Upper Filed First / Lower Field First, exportul pentru Vimeo, youtube, Facebook
 42. Detalii de export: setări avansate de export video şi audio, Bitrate şi Maximum Bitrate, Bit Depth, Frame Blending, Keyframes distance
 43. Obţinerea, instalarea şi utilizarea Adobe Media Encoder pentru exportul secventelor Adobe Premiere Pro, a compoziţiilor Adobe After Effects sau a filmelor deja randate. Setări Media Encoder, particularizarea presetarilor de randare, aplicarea unui Preset, exportul
 44. Slide show 4K la 16 bit, pregătirea imaginilor pe 8 şi 16 bit cu Photoshop şi Camera Raw
 45. Pregătirea imaginilor, partea a doua
 46. Realizarea Slide Show 4K.
 47. Obs: Set to Frame Size versus Scale to Frame Size
 48. DVD 2 AdobePremiere

 49. Efecte şi corecţii de culoare: Effects, Effect Controls, tranziţii, categorii de efecte.
 50. Levels, corecţia pe nivele de culoare RGB, Lumetri Scopes
 51. Instrumente de analiză şi corecţie automată a culorii: Lumetri Scopes, Waveform monitor, Refference monitor, RGB Curves
 52. Lumetri Scopes, Curves din cadrul Lumetri Scopes, corecţia avansată de culoare şi înlocuirea culorii prin Lumetri Scopes Curves
 53. Animarea efectelor Curves prin animarea diferenţiată a layerelor, aplicarea Curves cu o mască asociată, Track Motion pentru Mask, White Balance în Color Temperature
 54. Highlight, Shadows, Exposure, Contrast, generarea unui fişier LUT, exportul sau din Photoshop şi importul în Adobe Premiere, aplicarea unei setări LUT
 55. Layere de ajustare, tranziţii între layere de ajustare
 56. Hue Saturation Curves în Lumetri Color, Hue versus Sat, corecţia culorii pe curbe de nuanţa şi saturaţie, corecţia globală şi locală a culorii pe clip şi pe layer de ajustare
 57. Obs: Key, extragerea unui obiect din fundal
 58. Hue Saturation Curves în Lumetri Color, Hue versus Hue, corecţia culorii pe curbe tonale
 59. Hue vers Luma şi Luma vers Hue, modificare saturaţiei pe baza luminozităţii zonelor de culoare
 60. Secţiunea Creative Lumetri Color şi Face Detection, Match Color: potrivirea culorilor unei fete detectate într-un clip cu gama tonală a culorilor altei fete detectate în alt clip video
 61. Fast Color Corrector, aplicarea tehnicii împreună cu atribuirea balansului de alb, comparaţia cu Curves / White Balance din Lumetri Color
 62. Funcţiile de corecţie automată a culorii: Auto Color, Auto Contrast şi Auto Levels din Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop şi Adobe After Effects, corecţia automată din Fast Color Correct: Auto Black Level, Auto Contrast, Auto White Level
 63. Three Way Color Corrector, aplicare şi limitele de aplicabilitate
 64. Corecţia de sunet, egalizarea Gain, Audio Keyframes, editarea în Premiere şi Audition
 65. Mixarea pistelor audio cu Audio Clip Mixer, Graphic Equalizer, efecte audio
 66. Colaborarea între Premiere şi After Effects
 67. Bonus: Dynamic Link
 68. Cinci lecţii care tratează colaborarea între Premiere şi After Effects prin Dynamic Link.
Back to content