Cursuri Autodesk Adobe Corel Web

Autodesk, 3D, Adobe, Corel, Sony, Web

Cursuri Autodesk, Adobe, Corel, Sony

Plata online cu card VISA

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content
Teste limba română
<< TEHNIC, REDUCERI > < TESTE >

Teste limba română
Vă oferim un pachet de teste computerizate pentru limba română, în format executabil, compus din:

1. Teste de simulare bacalaureat
2. Greşeli frecvente în limba română 50 întrebări
3. Greşeli frecvente în limba română 50 întrebări
4. Forme greșite ale cuvintelor 50 întrebări
5. 9 teste pentru ortograme
Testele sunt însoțite de fișiere explicative, astfel încât pachetul de teste asigură și funcția de învățare.

Iată conținutul DVD-ului aici >

La finalul testului, se afișează un raport sumar care conține numărul de întrebări la care s-a răspuns corect, numărul de răspunsuri greșite, precum și un raport detaliat care include CORECTAREA testului. Raportul se poate salva în calculator sau tipări.

Mostre din teste computerizate:
teste limba romanaSecvențe din teste limba română

Exemplu de conținut - teste limba română


SUBIECT I - EXAMEN DE BACALAUREAT

Răspunde la fiecare dintre următoarele cerinţe,  bifând  răspunsul corect și având în vedere textul de mai jos:

Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde...
Ce iertător şi bun ţi-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă; flori de nalba şi alte flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint.

Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:
Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare stânsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară.

Atâtea amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă:
Parcă-mi arunc-o floare roşă o mână albă de fantasmă,
Ş-un chip bălan lâng-o fereastră răsare-n fulger şi se stânge...
De-atuncea mi-a ramas garoafa pe suflet ca un strop de sânge.

Ca nalba de curat odată eram, şi visuri de argint
Îmi surâdeau cu drag, cum râde lumina-n foi de mărgărint,
Şi dulci treceau zilele toate, şi-arar dureri dădeau ocoale...
Ah, amintirile-s ca fulgii rămaşi uitaţi în cuiburi goale!
               (Dimitrie Anghel, În Grădină)

1.Menţionează două sinonime pentru cuvântul miresme.
(Bifează răspunsurile corecte.)

arome
mirodenii
mirosuri
gusturi

2.Selectează, din text, patru cuvinte ce aparţin câmpului semantic al florilor.
(Bifează varianta corectă.)
    - nalbă, mărgărit,iasomia, trandafiri
    - crin, lumina, chip, ocoale
    - amintiri, zile, dureri, cuiburi

  
3.Precizează două consecinţe ale folosirii cratimei în structura ş-un chip bălan.
(Bifează varianta corectă.)

- scrierea a două cuvinte într-un singur cuvînt și  o pauză;
- elidarea vocalei i și păstrarea ritmului în cadrul versului;
- accentuarea unei vocale, formarea catrenului;4.Identifică două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.
(Bifează varianta corectă.)

- pronumele personal ,„mă”  și verbul „ alintă”
- „visuri de argint„
- „treceau zilele”


5.  Precizează două motive literare identificate în textul dat.
   (Bifează varianta corectă.)

motivul florilor și motivul visului
motivul râsului și motivul plânsului
motivul eului și motivul versului

6.Selectează o secvență din text care contureaze dimensiunea spațială  a imaginarului poetic.      
  (Bifează varianta corectă.)
Sfioase-s bolţile spre sară     
Îmi surâdeau cu drag        
de fantasmă                                        

7.    Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul pas.
  (Bifează varianta corectă.)
Eu sunt mereu cu un pas în fața lor.
Am făcut un pas.
a face câte un pas

8. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite prezente în poezie.
(Bifează varianta corectă.)

- „chip bălan”- personificare – arată chipul palid al fetei
- „gânduri blânde”-inversiune(epitet inversat)- prezintă amintirile unor gânduri bune care aparțin autorului. Autorul se alintă reîntorcându-se în lumea amintirilor frumoase. – „amintiri uitate” reprezintă o metaforă care face referire la unele amintiri care au fost uitate.
- 4 versuri, catren

9.Scrie două trăsături ale textului liric.
(Bifează varianta corectă.)
prezența versurilor, respectiv a strofelor(catren) , prezența imaginilor artistice(imagini vizuale, imagini auditive și olfactive)
prezența unui fir narativ și implicarea autorului
prezența unei acțiuni și a indicaților scenice
Back to content