Curs Autocad LT la nivel expert, Workshop - Cursuri

Go to content

Main menu:

Curs Autocad LT la nivel expert, Workshop

Cursuri Autocad C.A.D. >
Nivel de pregătire: EXPERT!

Lucrul cu coordonate Polare Autocad

A doua proiectie in Autocad LT

Descrierea cursului Autocad LT Workshop

În acest atelier Autocad LT vom reuni noțiunile acumulate în Curs Autocad LT, vom analiza diferite modalități de lucru și vom alege metoda optimă pentru o anumită circumstanță.

Vom stabili împreună concepte de desenare pe baza cărora vom lucra, cerința principală fiind eficiența!

Cursul practic Autocad LT va simula diferite scenarii ce pot fi întâlnite în activitatea reală de proiectare, apoi vom identifica împreună soluții.

Desenul de ansamblu, Autocad LT

În curs Autocad LT am exemplificat utilizarea instrumentelor de desenare folosind o serie de proiecte CAD. În acest curs practic vom analiza care este metoda optimă în care aceste piese pot fi construite cât mai rapid.
Suita de lecții video oferă numeroase sfaturi practice, acumulte într-o lungă experiență cu Autocad. Pentru a înțelege deplin concepte și tehnici, cursul include și noțiuni de desen tehnic, demonstrate prin modele 3D.

Cursul Autocad LT Workshop Expert este alcătuit din 40 de lecții video structurate în 7 ateliere, însoțite de 80 de fișiere de exerciții Autocad / DWG și schițe PDF. Lecțiile video au rezoluția Full HD 1920 / 1080.
Versiunea Autocad LT folosită în curs este 2018, iar exercițiile au fost salvate în versiunea 2017, pentru utilizatorii care folosesc încă versiuni vechi.

Cuprins Curs Autocad LT Workshop Expert


1. Introducere, prezentarea atelierelor

Curs Autocad LT, Atelier 1

Descriere: Analiza modului de cotare a elementelor cu înclinaţii, variante de cotare în funcţie de modul în care piesele vor fi prelucrate.
Analiza tehnicii optime de desenare.
2. Metoda 1 de desenare, cu marcaje pentru lungimi.
3. Metoda 2 de desenare, cu tehnica Trim.
4. Pregătirea metodei 3, sensurile unghiurilor în desenarea Autocad.
5. Metode 3 de desenare, lucrul în coordonate polare.

Curs Autocad LT, Atelier 2

Descriere: vom studia variantele disponibile de cotare pentru piesa creată în atelierul precedent, prilej cu care exemplificam tehnici de cotare, lămurim concepte şi definim practici de lucru Autocad.
6. Definirea varientelor de cotare funcţie de modul de prelurare a piesei.
7. Desenarea detaliilor interioare prin tehnica WCS / UCS, coordonate carteziene negative, a doua proiecţie / secţiunea, haşurarea secţiunii.
8. Layer Manager, crearea layerelor şi atribuirea proprietăţilor fiecărui layer, mutarea obiectelor pe layerul corepsunzator.
9. Setarea unui stil de cotare. Realizarea efectivă a cotării, aplicarea cotării liniare, aliniate, cotarea diametrelor. Analiza cotării.
10. Definitivarea desenului, marcarea traseelor de secţionare, notarea secţiunilor, rezolvarea intersecţiilor între elemente de cotare, distanţelor dintre liniile de cotă.
11. Setarea spaţiului hârtie şi tipărirea Plot A4 Landscape, scara 1:1
12. Setarea Layout pentru scări diferite, desenarea indicatorului.
13. Modifcarile Layer Manager şi Layout pentru spaţii de tipărire A2.
Crearea unui indicator, scrierea Block şi înserarea indicatorului Block în Lyout indiferent de dimensiunile hârtiei sau scara desenului.

Curs Autocad LT, Atelier 3

Descriere: următoarele două ateliere se vor ocupa de reprezentarea în două proiecţii a unei piese cu geometrie complexă, elemente acoperite, muchii fictive, detalii de forma care implică tehnici avansate de cotare. Vom studia forma elementelor în două proiecţii folosind reprezentările 3D, pentru claritate.
Corespondeta elementelor geometrice (alcătuite din muchii vizibile, acoperite şi fictive) între proiecţii va fi o provocare pe care o depăşim, stabilind totodată tehnici de lucru avansat.
14. Pe baza schiței din folderul de exerciții, construim piesă în etapa 1 de desenare.
15. Verificarea cotelor din schiţa „1 Schiţa Etapa 1.pdf” cu dimensiunile de pe desen.
16. Etapa 2 a desenului, pe baza schiţei “4 Schiţa Etapa 2.pdf”, detalii ale proiecţiei centrale conform specificaţiilor de cote.
17. Pregătirea pentru atelierul 4, operaţia Pedit, anticiparea etapelor următoare.

Curs Autocad LT, Atelier 4

Descriere: tehnici avansate de cotare anotativă, definirea, modificarea și atribuirea unui stil de cotare, corespondenţa între proiecţii.
18. Reprezentarea celei de-a doua proiecţii. Pentru claritatea tehnicii, elementele constructive sunt reprezentate în culori diferite.
Forma proiecţiei laterale va fi definită cu ajutorul modelelor 3D din Autocad, pentru uşurinţa înţelegerii geometriei.
19. Îndepărtarea elemntelor redundante, atribuire de obiecte layerelor, reprezentarea muchiei fictive. Cotarea proiecţiei laterale.
20. Definirea unui nou stilu de cotare Annotative, atribuirea noului stil de cotare unui set de cote.
21. Varianta de cotare anotativa pentru proiecţia laterală.
22. Cotarea Annotative a proiecţiei centrale.
23. Modificarea scării cotarii anotative.
24. Reprezentarea şi cotarea unor muchii acoperite, corespondenţa între proiecţii.
25. Setarea spaţiului hârtie, discuţie despre scara de reprezentare a proiecţiilor şi formatul optim al Layout, cote afişate la scări diferite.

Curs Autocad LT, Atelier 5

Descriere: începând cu acest atelier vom lucra aproape numai în linia de comandă, ritmul demonstraţiilor va fi mai alert. Geometria propusă în acest atelier pune şi ea probleme în desenarea anumitor elemente.
Şi în acest proiect vom justifica forma şi aşezarea celei de-a doua proiecţii în funcţie de proiecţia centrală, prin demonstraţii 3D.
26. Desenarea proiecţiei principale conform schiţei „1 Schiţa Start.pdf”, discuţie despre apelarea instrumentelor din menu sau din linia de comandă.
27. Definitivarea proiecţiei centrale. Setarea layerelor şi atributelor acestora, mutarea obiectelor pe layerul corespunzător.
28. Etapa 2, cea de-a doua proiecţie: construcţia acesteia pe baza exemplelor 3D, corespondenţa între proiecţii. Autoevaluare la finalul etapei: identificaţi eroarea de desenare din această proiecţie.
Corectarea greşelii, fundamentare.
29. Setarea Annotative Dimension Style, cotarea celor două proiecții
30. Setarea Layout: vom atribui acum o dimensiune a hârtiei în acord cu cotele utilizate, prezentăm căi de depanare a afișării eronate a cotelor la diferite scări în viewporturi de dimensiuni/scări diferite.

Curs Autocad LT, Atelier 6

Descriere: Desenul de ansamblu: vom contrui un ansamblu al ultimelor doua piese desenate, precizând regulile de execuție în desenul de ansamblu, dar mai ales variantele de lucru cu mai multe desene distincte, analizând avantajele și dezavantajele fiecăreia. Vom studia prin simulări 3D aspectul și geometria pieselor asamblate, în două proiecții distincte.
Puteți sări pentru moment lecțiile 31-34, lecția 35 debutează cu concluziile – metoda optimă de utilizat.
31. Constituirea desenului de ansamblu, demonstratie 3D pentru geometria proiectiilor.
32. Calea de lucru Attach File. Alterarea referințelor externe. Varianta Xref.
33. Calea de luru WBLOCK – Insert Block, avantaje.
34. Calea de lucru copybase.

Curs Autocad LT, Atelier 7

Descriere: Desenul de ansamblu, realizare: vom construi desenul de ansamblu pentru montajul celor două piese, pe baza conceptelor stabilite în atelierul precedent. La sfârșitul atelierului, vom exersa procedura de extragere a reperelor din desenul de ansamblu.
35. Întocmirea desenului de ansamblu prin metoda identificată ca fiind optimă. Proiecția centrală a ansamblului format din cele două componente.
36.  Proiecția laterală a ansamblului format din cele două componente.
37. Cotarea desenului de ansamblu, cote de gabarit, indicatii de precizie dimensională.
38. Stabilirea spatiului hârtie astfel încât desenul să poată fi realizat în scara 1:1.
39. Desenarea indicatorului și a tabelului de componență.
40. Analiza desenului de ansamblu: sensul și echidistanța hașurilor, reprezentarea lagărelor, precizări de stare a suprafeței în indicator, notarea reperelor componente.
Extragerea de repere din desenul de ansamblu.
Autocad LT Workshop Expert
 
Back to content | Back to main menu