Atelier practic Corel Draw, pregătire pentru tipar, prepress, DTP. Curs Corel in limba romana - Cursuri

Soft EDU cursuri

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content

Atelier practic Corel Draw, pregătire pentru tipar, prepress, DTP. Curs Corel in limba romana

< COREL VIDEO WEB >

Nivel de pregătire: EXPERT!

Descrierea Cursului aplicativ Corel Draw Print Workshop

După ce în Curs Corel Draw sau Corel Draw intensiv ați deprins utilizarea avansată a instrumentelor și tehnicilor de lucru în grafică vectorială, iată în acest curs un pachet de lecții video în care veți aplica în mod creativ toate aceste noțiuni.
Un DVD cu 33 de lecții video la 1920/1400 pixel, însoțit de 140 de fișiere de exerciții.
Acest atelier de lucru Corel Draw abordează câteva proiecte de la zero până în faza exportului pentru tipar, prepress, DTP.
Ne confruntăm cu diferite scenarii de lucru, vom simula probleme care apar în timpul producîiei publicitare.

Vom studia lucrul cu suita Corel, ultima versiune 18/X8, dar pentru utilizatorii care doresc să-și extindă abilitățile grafice, vom prezenta și comunicarea Corel Draw cu Adobe Photoshop și Adobe Illustrator.

Vom expune și demonstra direcții diferite de abordare a unui proiect de tipar, vom simula diferite scenarii de lucru, pentru ca să puteți face față oricărei situații neprevăzute.

Curs practic Corel Draw Print Workshop, descriere


DTP, Pre Press

Iată o descriere a termenilor specifici legați de pregătirea pentru tipar, DTP, pre-press, aici >

Descrierea atelierelor practice Corel Draw, scenarii de lucru

Atelier 1: vom crea de la zero un pliant destinat tipografiei digitale, vom prelucra imaginile care intră în componența pliantului.
Atelier 2: tirajul pliantului s-a mărit, așadar vom modifica pliantul pentru tipografia offset, vom face conversia documentului, a spațiilor de culoare, profilurilor de culoare ICC Profile solicitate de tipografie, vom prelucra imaginile în CMYK, atât cu ajutorul Corel Photopaint X8, cât și cu Adobe Photoshop.
Vom detalia noțiuni de tipar, pre-press și DTP, le vom aplica proiectelor noastre, apoi vom exporta pentru tipar în mai multe formate – vom explora și colaborarea Corel Draw – Adobe Illustrator pentru tipar, respectiv Corel Draw – Adobe Photoshop, pentru prelucrarea imaginilor.
Atelier 3: vom crea o coperta CMYK în are am importat imagini RGB, copertă pe care o exportăm în Adobe Illustrator, de unde vom realiza exportul pentru tipar, dupa ce am setat Overprint și am verificat  separația de culoare.
Exercitiu de gestiune a profilelor de culoare. Colaborarea Corel Draw – Adobe Illustrator este extrem de productivă.
Atelier 4: realizăm o copertă de mapă compusă din imagini și un singur titlu. Analizăm oportunitatea folosirii Corel Draw. Realizăm lucrarea în Photoshop, corectăm erorile tipice editării efectelor bitmap, apoi în Corel Draw exportăm pentru tipar în format EPS și aplicăm regulile de prepress: trap, overprint, auto spread.
Atelier 5: banner 4/2 m, vectorial. Corectăm exportul Pdf făcut de client pentru logo, atribuind corect culorile menționate de producător.
Atelier 6: vom desena coperta unui ghid imobiliar, având obiecte cu transparență.
Atelier 7: vom încărca profilele de culoare ICC Profile furnizate de tipografie, corepsunzatoare tipului de cerneluri folosit în acest proiect. Vom seta și atribui corect profilele de culoare, apoi vom crea o mapă de prezentare. Vom utiliza în acest atelier noile instrumente de desenare Corel Draw.

Titlurile si descrierile lectiilor video ale cursului practic Corel Draw - Print Workshop


Pregătirea imaginilor pentru atelierele de tipar
1 Pregatirea imaginilor care vor fi importate in pliant: imaginile sunt in format Raw, Crw, Cr2, Orf, Nef, Pef cu ajutorul Corel Photopaint si Camera Raw Lab, setarea balansului de alb, a contrastului, stralucirii / brightness, sharpen, noise.Obtinerea fisierelor Corel Photopaint / Cpt.
2 Alternativa: pregatirea imaginilor cu Adobe Camera Raw, in vederea tiparirii digitale a pliantului, alegerea spatiului de culoare Adobe RGB. Obtinerea fisierelor Psd / Tiff. Argumente pentru fiecare din cele doua variante.
3 Importul imaginilor RGB in interiorul Corel Draw, cai de lucru, analiza oportunitatilor.

Atelier 1, realizarea de la zero a unui pliant pentru tipar digital
4 Setarea spatiului de lucru, spatiu de culoare, rezolutie, bleed. Color Management pentru Default Settings si Document Settings. Desenarea formelor containerelor de imagine.
5 Prelucrarea imaginilor Raw: corectii globale ca defectul de lentila, cromatica, saturatie, claritate, corectii locale cu Local Adjustment Brush in Camera Raw, definitivarea imaginilor si salvarea ca psd.
6 Importul imaginilor in CorelDraw, inglobarea lor in containere, proof colors.
7 Designul pentru coperta 4 a pliantului.
8 Clientul doreste modificarea imaginilor din pliant: lucrul cu formatul Jpg, editarea Photoshop.
9 Definitivarea exteriorului pliantului.
10 Interiorul pliantului: layout, text, paragrafe de text si imagini.
11 Finisarea layotului, fit text on path.
12 Exportul pliantului pentru tipoar digital: alegerea parametrilor de export.

Atelier 2, convertirea pliantului pentru tipar offset
13 Prelucrarea imaginilor, convertirea de la RGB la CMYK, setarea spatiilor de culoare si atribuirea ICC Profile solicitat de tipografie.
14 Prelucrarea imaginilor in vederea inserarii in pliantul CMYK, cu Corel Photopaint.
15 Cai de lucru: sintetizarea cailor de lucru pentru a crea un document CMYK cu imagini care au fost initial RGB
16 Alternativa: Prelucrarea imaginilor in vederea inserarii in pliantul CMYK, cu Adobe Photoshop. Analiza celor doua metode de lucru.
17 Conversia documentului Corel Draw, de la RGB la CMYK. Conversia spatiului de lucru, a profilului de culoare, conversia culorilor obiectelor vectoriale. Tabele de conversie RGB – CMYK.
18 Editarea bitmap cu Corel Photopaint, din interiorul Corel Draw. Principii si tehnica de lucru pentru tipar.
19 Importul imaginilor bitmap CMYK editate in Photoshop in interiorul documentului Corel Draw CMYK. Notiuni de tipar: Maximum Ink Coverage.
20 Notiuni de pre-press: overprint si trap, Built Black, Rich Black, K 100, denumirea corecta a layerelor. Aplicarea acestora in proiectul nostru.
21 Exportul pentru tipar, formate uzuale, procedura. Exportul fisierului Corel Draw prin intermediul Adobe Illustrator.

Atelier 3, vom realiza o coperta pentru o mapa de prezentare
22 Vom lucra vectorial CMYK in Corel Draw, vom importa imagini RGB, exportam intregul document ca Adobe Illustrator, pentru ca de aici sa salvam pentru tipar in format Pdf. Vom examina separatia de culoare si vom face Overprint.

Atelier 4, vom realiza o coperta pentru o mapa de prezentare
23 O coperta de mapa compusa dintr-o serie de imagini, vom realzia colajul in Photoshop apoi vom finaliza lucrarea in Corel Draw. La final vom exporta pentru tipar in format EPS (Encapsulated Post Script). Setarea parametrilor de export EPS. Neutralizarea erorilor ce pot apare din cauza efectelor aplicate in editarea bitmap.

Atelier 5, banner 4 / 2 m
24 Realizam in Corel Draw un banner de 4/2 m, atribuim codurile corecte de culoare asa cum au fost ele definite de realizatorul siglei, corectand ceea ce clientul a exportat in mod eronat.
Lucrul cu Styles in Corel Draw.

Atelier 6: vom desena coperta unui ghid imobiliar, avand obiecte cu transparenta
25 Desenarea formelor geometrice ale copertii, inserarea elementelor de design
26 Finisarea copertii, spatiul de culoare, exportul pentru tipar. Probleme tipice obiectelor vectoriale cu transparenta.

Atelier 7: incarcarea unui profil de culoare ICC Profile furnizat de tipografie si crearea unei mape de prezentare ce urmeaza a fi tiparita cu un anumit set de cerneluri
27 Obtinerea si incarcarea profilelor de culoare ICC Profile
28 Layoutul mapei, desen vectorial folosind noile instrumente Corel Draw.
29 Pregatirea imaginilor pentru tipar, incarcarea ICC Profile aferent cernelurilor folosite,  convertirea la CMYK, ajustarea tonalitatii layerelor dupa convertirea la CMYK
30 Importul si inserarea imaginilor in containere, definitivarea layoutului.
31 Coperta a IV-a, lucrul cu frame text in containere, definitivarea intregului layout: lucrul cu text de-a lungul unei cai, text intr-un container de forma neregulata, culori de tipar, overprint.
32. Interiorul mapei de prezentare Novi Sad.
33. Exportul lucrarii cate Adobe Illustrator. Exportul pentru tipar. Lucrul cu imagini RGB in interiorul proiectului Corel Draw CMYK.
Curs practic Corel Draw, Print Workshop
Back to content