Go to content
Autocad versus Autocad LT

Diferenţele între Autocad şi Autocad LT

Autocad sau Autocad LT, Autocad versus Autocad LT
Ce este Autocad LT?

Sunt posibile două abordări în această comparaţie.  

Abordarea simplificată releva faptul că Autocad LT nu posedă capabilităţi de editare în spaţiul 3D, în rest tot ceea ce desenaţi în Autocad veţi putea desena în Autocad LT: instrumentele de proiectare sunt aceleaşi în proporţie de 99%, panoul de editare – Modifiy conţine aceleaşi instrumente, tehnicile de lucru sunt identice inclusiv cotarea de tip Annotate, proiectele DWG obţinute sunt interschimbabile – identice.
Autocad Menu versus LT
La o privire detaliată în urma unei experienţe îndelungate cu programele Autodesk, există şi alte diferenţe în afara celor relevate de Autodesk aici >

Preţul Autocad versus Autocad LT

Licenţa lunară pentru Autocad este cca. 230 euro, cea pentru Autocad LT aproximativ 60 euro. Licenţele anuale sunt 1470 euro, faţă de 380 euro – date valabile în februarie 2018 pentru Europa.

Capabilităţile 3D Autocad

Autocad LT nu are instrumente de editare în spaţiul 3D. În Autocad LT se pot  deschide şi vizualiza modele 3D create cu versiunea full Autocad, dar nu se pot edita.
Limitările editării în spaţiul 3D au implicaţii ceva mai mari decât pare la prima vedere, pentru că aduc după sine alte limitări, cum ar fi tehnicile Base projection şi Section, obţinerea automată a proiecţiilor – vederilor şi secţiunilor din modelul 3D.
Formatul DXF oferă însă oportunitatea de a desena în spațiul 2D în Autocad LT, apoi de a edita proiectul DXF în 3D Studio Max, în spațiul 3D. Lecția 77 din curs Autocad LT demonstrează această tehnică.

Iată o ilustrare a diferențelor din panoul Layout:
Base Projection Autocad LT Base Projection Autocad

Totuși, Autocad LT poate desena izometric, simulând aspectul 3D în spațiul 2D.

Opţiuni de particularizare Autocad

Versiunea Autocad permite particularizări la nivel avansat ale panourilor cu instrumente şi ale Ribbon, precum şi instalări API Application Programming Interfaces, rulări ale AutoLISP şi Visual LISP, automatizări ActiveX, utilizări ObjectARX sau Microsoft .NET framework.
Se pot realiza particularizări simple în Autocad LT, cum ar fi crearea şi modificarea barelor de instrumente.

Licenţierea în reţea Autocad

Paradigma este între marile companii de inginerie pe de o parte, şi utilizatorul casnic sau micile întreprinderi.
Mai precis, Autocad se poate instala în reţea pentru a rula 10 licenţe în reţea pe oricare din cele 20 de staţii existente, cât timp nu utilizaţi simultan mai mult de 10 licenţe.
Pentru Autocad LT, dacă aveţi 20 de staţii pe care aveţi instalat LT, veţi avea nevoie de 20 de licenţe.

Autocad Express Tools
Include utilităţi binevenite, sunt instrumente adiţionale de editare şi desenare, cum ar fi o rutină mult mai elaborată pentru a rula comanda Hatch sau comenzi pentru lucrul cu block-uri, X-Ref, text, cotare şi layout-uri. Majoritatea utilităţilor fiind scris în API, nu pot rula în Autocad LT. Un singur exemplu: Autocad LT 2012 a introdus comanda Overkill, care a fost componentă a Express Tools în versiuni anterioare.

Cotarea parametrică Autocad
Este limitată în Autocad LT, dar dacă nu utilizaţi această facilitate, interesul nu vă este afectat. Vă puteţi forma o idee despre oportunitatea folosirii cotarii parametrice aici >
Autocad LT dispune de un panou Parametric, dar este slab populat cu instrumente de cotare parametrică. Practic, nu poţi crea cotari parametrice în LT, dar le poţi vizualiza pe cele create în Autocad, împreună cu dependentele între cote şi funcţii.

Comenzi
Există și câteva comenzi lipsă în Autocad LT, din fericire foarte puține. Comanda Multilinie MLINE este înlocuită de comanda DLINE în Autocad LT, și lipsește comanda de editare a intersecțiilor între multilinii - MLEDIT. Putem insera însă o altă multilinie la cea existentă, conectarea făcându-se automat.
Facilitatea de cotare automată prin comanda QDIM a fost recent introdusă în Autocad LT.

Formate de export
Deoarece lipsește posibilitatea de desenare în spațiul 3D, lipsesc și formatele de export corespunzătoare. Iata o listă cu formatele de export suportate de Autocad, respectiv Autocad LT, aici >


Back to content