Go to content
Argument didactic

Argument didactic pentru cursuri la distanță, mod de lucru cu lecțiile video


Soft educaţional, cursuri la distanţă. Considerente pedagogice


Colecţiile de Lecţii Video, video tutorialele de la www.softedu.eu și https://www.softedu-magazin.ro au câteva particularităţi:

Cursurile la distanţă sunt adaptate la nivelul de dificultate caracteristic celor care abordează studiul unui software de la zero, prin aceea că informaţiile sunt prezentate sintetic şi gradual iar noţiunile teoretice sunt prezentate numai acolo unde sunt absolut indispensabile. Ne-am orientat strategia spre cei care se autodocumentează:
elita!

Aceste informaţii teoretice sunt imediat exploatate, fiind urmate de exerciţii, aplicaţii care le transfera imediat un sens concret, aplicabil, operabil.

În limitele impuse de respectarea corectitudinii informaţiei transmise, lecţiile video utilizează la început un vocabular raportat la nivel de debutant, alcătuit din propoziţii scurte, însoţite simultan de stimulul vizual prin localizarea instrumentelor / conceptelor / obiectelor în spaţiul de lucru al ecranului calculatorului.

Având o experienţă de peste 25 ani în producţie publicitară, proiectare CAD şi 3D, aşadar cunoscând foarte bine finalităţile care trebuiesc atinse la sfârşitul studiului unui anumit program, am orientat traseul educaţional spre aceste obiective.

Traseul de instruire urmează, în construcţia sa, jaloane clare care respecta câteva principii care duc la succesul demersului educaţional:
- de la cunoscut la necunoscut,
- de la simplu la complex, de la concret la abstract,
- de la observare la raţionament şi apoi la generalizare,
- de la o privire generală la o tratare în detaliu,
- de la exerciţii punctuale la producţia grafică reală.

Dificultatea secvențelor educaţionale creşte progresiv, punctul de plecare fiind dat de exerciţii / operaţii simple, oferindu-i cursantului satisfacţia unei reuşite timpurii care să îl motiveze în continuare.
Durata fiecărei lecţii video este gândită în acest sens: scurt şi eficient!

Structura lecţiilor, respectând logica asimilării graduale, a fost gândită în secvenţe de actualizare a cunoştinţelor anterior asimilate şi sinteze ale unor ansambluri de cunoştinţe, mai ales prin aplicaţiile sumative care încheie capitolele.

Am avut şansa de a lucra în proiecte internaţionale de training software, care au beneficiat de efortul convergent al unor firme celebre de training software, dar şi de o logistică de excepţie, aşadar am putut face măsurători pe diferite grupe de studiu, identificând soluţia optimă de învăţare.

Aceasta este!
Back to content