inapoi la pagina principala soft educational

:: Organizarea si Planificarea Productiei ::
Planificarea si Organizarea Productiei

Disciplina Planificarea si Organizarea Productiei poate fi acum predata mult mai usor, cu metode moderne, cu ajutorul prezentarii in format powerpoint, care contine 57 de slide-uri, clasificate dupa competente, teme si lectii, incluzand definitii, criterii, clasificari, diagrame, documentatie, astfel incat nu numai predarea disciplinei se va face in conditii optime, dar si asimilarea materiei este mult mai facila.

Iata o mostra / o secventa de cateva slideuri din prezentare aici >>, exemplu planificare calendaristica aici >> si pentru titlurile abordate:

Competenta 1: Analizeaza Productia ca Rezultat al Procesului de Productie

Conceptul de Proces de Productie.

Procese industriale si non-industriale.

Procesul de Productie este format din.

Concluzie:

Clasificarea proceselor de productie.

Criterii de clasificare a proceselor de productie

Componentele procesului de productie pot fi clasificate dupa mai multe criterii:

Detalierea criteriilor de clasificare a componentelelor procesului de productie:

Sinteza Lectiei 1

Componentele procesului de productie

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Tipuri de productie.

Productia in serie

Productia de masa

Productia individuala sau de unicat

Concluzie.

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode de organizare a productiei de baza.

Factori de influentare a metodelor de organizare a productiei. Metode de organizare.

Tipuri si metode de organizare a productiei Lectia 2: Metode de organizare a productiei de baza.

Fabricarea produselor dupa metoda productiei in flux

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode de organizare a productiei de baza.

 

Caracteristici ale Fabricarii produselor dupa metoda productiei individuale si de serie mica,

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Sisteme care sa produca pe principiile productiei in flux

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Programarea liniara

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Metoda PERT ( Program Evaluation and review Technique – Tehnica evaluarii repetate a programului ).

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Diagrama Metodei PERT ( Program Evaluation and review Technique – Tehnica evaluarii repetate a programului ).

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Modul de folosire a Analizei PERT ( Program Evaluation and review Technique – Tehnica evaluarii repetate a programului ).

Conceptul esential

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Etapele Analizei PERT ( Program Evaluation and review Technique – Tehnica evaluarii repetate a programului ).

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Cum se realizeaza Analiza PERT ( Program Evaluation and review Technique – Tehnica evaluarii repetate a programului ).

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Reguli ale Analizei PERT ( Program Evaluation and review Technique –

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Metoda CPM ( Critical Path Method – Metoda Drumului Critic )

Activitatile proiectului si interconditionarile intre acestea

 

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Metoda CPM ( Critical Path Method – Metoda Drumului Critic )

Exemple de notare a activitatilor

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Metoda CPM ( Critical Path Method – Metoda Drumului Critic )

Tipuri si metode de organizare a productiei

Metode moderne de organizare a productiei de baza.

Metoda CPM ( Critical Path Method – Metoda Drumului Critic ) , reguli

Metoda CPM ( Critical Path Method – Metoda Drumului Critic )

Exemplificari ale reprezentarii grafice CPM.

Analiza proiectului.

Avantajele metodei CPM

Dezavantajele metodei CPM:

Metoda JST ( Just in Time )

Actiuni fundamentale

Avantaje

Caracteristicile sistemului flexibil de fabricatie:

 

Tendinte actuale si de perspectiva in organizare

Sisteme flexibile de fabricatie.

Cele 3 stadii ale sistemelor flexibile de fabricatie

Concluzie

 

Modalitati de planificare a necesarului de materiale.

Metoda folosirii unui program software.

Metoda clasica.

Forta de munca.

Forta de munca profesionista.

Forta de munca calificata si necalificata.

 

Documente utilizate la planificarea activitatilor

Documentatie – exemple.

organizarea planificarea productiei

 

alte software
Site Meter